Семейни фирми ще могат да кандидатстват за 117 млн. лева по нова програма

0
31
Министерство на иновациите и растежа
Министерство на иновациите и растежа. Снимка: МИР

През този месец Министерство на иновациите и растежа /МИР/ ще започне кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството, уточнявайки, че то ще бъде възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв., която е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ПКИП/ 2021 – 2027.

Процедурата ще бъде насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Припомняме, че ПКИП беше одобрена от Европейската комисия /ЕК/ за рекордно кратък срок – за 48 дни. Тя беше изпратена на 16 август и одобрена на 3 октомври. Общият й бюджет е 3 млрд. лева. Тя е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от МИР. Чрез нея ще се подкрепят иновации в микро-, малките и средни предприятия в различни етапи от развитието им. Ще се плащат партньорски проекти между малки и средни предприятия и големи дружества за разработване на нови технологии и иновации. Два са основните приоритети на Програмата – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

За рекордно кратък срок беше одобрена и Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. /ПНИИДИТ/ с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Само по двете нови програми заедно МИР ще управлява общо над 5 млрд. лева до 2027 г. Те ще финансират ударно разработване и внедряване на иновации, както и въвеждането на научни разработки и тяхната комерсиализация в производствата и дейностите на фирмите.

Още след 1 януари започна поетапно отваряне на различните програми за кандидатстване. То се осъществява само електронно през системата ИСУН, а повече информация е публикувана на сайта на МИР.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments