Със средства по Програма „Развитие на регионите“ ще се подпомага борбата с климатичните промени

0
26
Ангелина Бонева
Ангелина Бонева. Снимка: МС

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на Дунавската стратегия Ангелина Бонева участва в международната конференция „Мерки за противодействие на градските топлинни острови“. Тя е организирана в изпълнение на проекта BeReady с водещ партньор Асоциация за развитие на София. Проектът е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ VI-Б „Дунавски регион“ 2021-2027.

В своето изказване в рамките на откриващата сесия зам.-министър Бонева отбеляза значимостта на темата за климатичните промени и необходимостта от взимане на мерки за тяхното преодоляване в контекста на настоящата свръх урбанизация, презастрояване, повишено потребление на енергия и трафик. В този процес трябва да се включат всички заинтересовани страни – и на местно, и на национално ниво, за да се търсят локални решения в борбата с климатичните промени и прехода към зелена икономика.

Откроена беше ролята на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в подпомагането на процеса на климатична адаптация чрез Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по която за 10-те големи градски общини в страната е планиран финансов ресурс от 638,5 млн. лв. в рамките на първата процедура по приоритет „Интегрирано градско развитие“.

30% от този ресурс ще бъде насочен към инвестиции, допринасящи за постигане на целите, свързани с изменението на климата. 203 млн. лв. например ще бъдат насочени към дейности за чист градски транспорт, изграждане на зарядни станции и велоалеи. Над 12 млн. лв. са планирани за инвестиции, свързани с цифровизация на транспорта за намаляване на емисиите на парникови газове. Ще се изгражда също зелена инфраструктура, за да могат градовете ни да дишат по-леко и да бъдат по-красиви.

В откриването на международната конференция участваха също министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и заместник-кметът на София Надежда Бобчева. Присъстваха представители на местни власти, неправителствени организации, образователни и научни среди.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments