Родителите на учениците от I и VIII клас могат да кандидатстват за 300 лева държавна помощ

0
3802
Учителка с ученици
Учителка с ученици. Снимка: Pexels

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лева, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“. Тези пари са предвидени за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Средствата се отпускат независимо от доходите на родителите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и на ученици, настанени при роднини или приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Родителите, които желаят да кандидатстват за финансовата подкрепа трябва да подадат заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ не по-късно от 15 октомври 2021 година. Срокът за подаване на документите се удължава с 6 месеца след старта на учебната година. Това важи само в случаите, когато по здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище.

В случаите, когато от ДСП не могат да получат информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.

Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg/ раздел „Заяви еУслуга“. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени чрез е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments