Решено: Всички българи ще имат право на социални услуги

0
43
Народно събрание
Снимка: Народно събрание

Всички нуждаещи се хора у нас ще имат право на социални услуги, а не само уязвимите групи. Това беше решено днес след като парламентът гласува окончателно текстове от Законопроекта за социалните услуги.

Чрез закона за първи път право на социални услуги се дават на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране направа или подобряване на качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние, пише агенция „Фокус“.

Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.

Чрез новите текстове в закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който България е страна.

Според средата, в която се предоставят, социалните услуги могат да бъдат три вида – услуги в домашна среда, услуги в специализирана среда и услуги, които се предоставят мобилно.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments