Развитието и значимостта на микро предприятията в община Бургас (2007-2021)

0
90
Стоян Царев
Стоян Царев. Снимка: Искра.бг

Как се развиват микро предприятията в община Бургас през последните близо 15 години и каква е тяхната значимост върху икономическото развитие на града? На тези въпроси отговоря бургаският общински съветник Стоян Царев.

Той прави анализ на данните за периода между 2007 и 2021 година, в който обръща внимание на растежа на броя на заетостта, икономическите приходи и икономическия катализатор. Ето какво пише той по темата: 

През последното десетилетие микро предприятията с до девет служители станаха ключов играч в икономическия пейзаж на община Бургас. Анализът на данните за периода 2007-2021 година предоставя възможност за разглеждане на ролята и въздействието, което тези малки предприятия имат върху икономическото развитие.

1. Растеж на броя и заетостта:

Отчетеният значителен ръст в броя на микро предприятията от 10 732 през 2007 година на 14 979 през 2021 година е впечатляващ. Заетите лица в тези предприятия също се увеличиха от 22 986 на 25 560. Този растеж подчертава значимостта на микро предприятията като генератори на работни места.

2. Икономически приходи:

Икономическите приходи на микро предприятията също растат значително от 2,8 милиарда лева през 2007 година на близо 4,2 милиарда лева през 2021 година. Този ръст свидетелства за успешната адаптация на предприемачите от микро бизнеса в сравнение с по-големите играчи на пазара.

3. Икономически катализатор:

Микро предприятията се явяват като икономически катализатор, способни да създават динамичен бизнес климат и да допринасят за общественото благосъстояние. Тяхната гъвкавост и способността им за бързо приспособяване към промените в икономиката създават условия за устойчив растеж.

Микро предприятията в община Бургас изпълняват несъмнено важна роля в стабилността и разнообразието на местната икономика. Насърчаването на този сектор и предоставянето на подкрепа за развитието му се явяват ключов елемент за подобряване на икономическата динамика в региона.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments