Разходите на българите растат по-бързо от доходите им

0
3
Пари
Пари. Снимка: СДВР, Facebook

Ръст на общия доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на тази година отчита Националният статистически институт. Нарастването е с 10,5%

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.2%), следван от доходите от пенсии (28.7%) и от самостоятелна заетост (5.4%). Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 3 процентни пункта. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1.1 процентни пункта, а на доходите от пенсии – с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата нараства от 969 на 1129 лв. (с 16.5%).
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 114 на 105 лв. (със 7.8%).
• Доходите от пенсии се увеличават от 519 на 557 лв. (със 7.3%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 40 лв. (с 20.7%).

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура – 0.9%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е
1 808 лв. и се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.8%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.3 процентни пункта, а на разходите за жилище – с 0.4 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, нараства с 0.8 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0.3 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 472 на 539 лв. (с 14.2%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 64 на 74 лв. (с 16.2%).
• Разходите за облекло и обувки нарастват от 52 на 62 лв. (с 18.8%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 279 на 315 лв. (с 13.1%).
• Разходите за здравеопазване нарастват от 89 на 106 лв. (с 19.9%).
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 178 на 198 лв. (с 11.5%).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 92 на
121 лв. (с 30.4%).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 214 на 234 лв. (с 9.0%).

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments