Районният съд в Бургас има нов председател

0
88
Евгени Узунов
Евгени Узунов. Снимка: Районен съд-Бургас

Районен съд-Бургас има нов председател. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша и избра с 11 гласа „за“ Евгени Узунов. Много от членовете на ВСС са се изказали в подкрепа на кандидатурата. 

Според члена на ВСС Даниела Марчева „кандидатът изпитва чувство за отговорност в работата си, проявява компетентност и ангажираност с проблемите“.  Боряна Димитрова пък коментира:

„Този човек гори в работата си и ще се справи с доброто управление на съда. Тази
ангажираност на кандидата може само да издига авторитета на съда.“

Цветинка Пашкунова определи кандидатурата на Евгени Узунов също за подходяща, като изтъкна, че той е „съдия от 2012 г., има административен опит. С много добра атестация. Изключително колегиален и се отнася с уважение. Съдиите от съда обосновано и единодушно са подкрепили кандидата“. Георги Чолаков, подобно на другите членове, обърна внимание на неговия административен опит и способността му да носи отговорност. 

Евгени Узунов е „Магистър по право“, завършил Юридическия факултет на БСУ през 1999 г. През 2011 г. съдия Узунов специализира и защитава магистратура по психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Има над 21 години юридически опит. От 2012 до миналата година, магистратът работи като съдия в Районен съд – Несебър, като в продължение на над 5 години, от 2015 до напускането на институцията е неин ръководител.

Съдия Евгени Узунов получи подкрепата на съдиите в Районен съд – Бургас за своята кандидатура да бъде председател на съда на проведеното Общо събрание на институцията. Магистратът благодари на своите колеги, като публично им обеща, че няма да ги разочарова, като се обърна към тях с думите:

„Мисля, че опита ми, макар и в по-малка структура в друг съд, би
допринесъл за едно по-добро битуване, за едно по-добро самочувствие и
по-добро балансиране дейността на съда, и най-вече на взаимоотношенията
помежду ни.“

Досега изпълняващият функциите Административен ръководител на Районен съд – Бургас, Силвия Петрова, също изцяло подкрепи кандидатурата на съдия Евгени Узунов. Пред Общото събрание на съдиите съдия Петрова изтъкна, че той притежава много качества, които биха му помогнали да изпълнява тази отговорна дейност.

Представяйки концепцията си за стратегическо управление на съдебната институция, съдия Узунов акцентира на три основи фактора за развитието й. Първият – повишаване на доверието към съда. Друг важен акцент според него е гарантиране стабилитета на съдебните актове като първоинстанционни и третият фактор – срочността.

Магистратът изтъкна, че съдът показва прекрасни резултати по отношение на ефикасността и ефективността на работата си. В дългосрочен план новоизбраният
председател си поставя за цел успешната интеграция на младите съдии и
съдебни служители, както и развитието на работата на съда в електронна
среда. Съдия Узунов е убеден в приемствеността и надграждането. Той
сподели;

„Вярвам, че целейки се да повишим доверието в институцията, сме
длъжни, освен да сме в максимална степен професионално отговорни, да
предадем и на следващите ни поколения отношение, знания, умения, така,
че облика на съда и доверието в правораздаването да е аксиома.“

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments