Ръстът на средната заплата е най-висок във Враца и Перник

0
43
Заплата
Снимка: Pixabay

По експертни данни през четвъртото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата в страната e 1879 лв. или с 16,6% повече в сравнение със същия период на предходната година. Най-високо е възнаграждението в София – 2571 лв., което е с 36,8% над стойността за страната. Това показват данните от информационния бюлетин в областта на жизненото равнище и доходите за четвъртото тримесечие на 2022 г., който Министерството на труда и социалната политика публикува на уебсайта си.

Най-голям е ръстът на средната заплата на годишна база във Враца – 19,3% и Перник – 18,4%, а най-малък е в Търговище – 7,6%.

Според статистиката общият доход средно на лице от домакинство е 2426,5 лв. и нараства с 19,1% спрямо същото тримесечие на предходната година. Най-висок относителен дял има доходът от работна заплата /55,7%/, следван от този от пенсии /31,3%/ и от самостоятелна заетост /4,9%/.

За последните три месеца на миналата година средните възнаграждения са над средните за страната в осем икономически области. Данните показват, че в тях работят около 1/3 от всички наети.

Най-високи средни работни заплати се отчитат в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 4417 лв., следвана от „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2934 лв., и „Финансови и застрахователни дейности“ – 2853 лв.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments