Проверява се състоянието на язовирните стени и на проводимостта на речните легла във Варненско

0
24
Водоем
Водоем. Снимка: Областна администрация – Варна

Междуведомствена комисия за проверка на техническото и експлотационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, на проводимостта на речните легла извън урбанизираната територия на селища във Варненска област стартира обследване на посочените терени. То ще бъде извършено между 2 и 13 октомври.

Според списък, предложен от кметовете на общините от региона, се проверяват участъци, определени като критични, както и такива с издадени предписания от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

В състава на комисията попадат експерти от Областната администрация във Варна, от общините, където се извършват проверките, инспектори от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, хидроинженер от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инспектори от РДПБЗН-Варна, експерти от ОД „Земеделие“-Варна, от РДГ-Варна.

Според графика за извършваните проверки, освен техническото състояние на язовирни стени, ще бъдат обследвани участъци на речните легла в общините Суворово, Аксаково Долни чифлик, Бяла, Белослав и Девня.

След приключване на проверките ще бъде съставен протокол с констатации, предписания и срокове за отстраняване на проблемите. Целта е да се предотврати всяка възможност за аварийна ситуация и за нанасяне на щети върху инфраструктурата в района.

Медиите ще бъдат уведомени за резултатите от проверката и предписанията на Междуведомствената комисия. От Областната администрация във Варна припомнят, че Законът за защита при бедствия възлага на областните управители организирането на превантивните мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments