Проверка установи: ТЕЦ „Бобов дол“ за пореден път замърсява околната среда

0
322
ТЕЦ
ТЕЦ "Бобов дол". Снимка: Искра.бг

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, Екоинспекцията в Благоевград и в София, и Регионалната Лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ в града провериха сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма. Според сигнала мястото на замърсяването е при моста за благоевградското село Покровник.

След обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е ТЕЦ „Бобов дол“. Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на р. Джерман, която е ляв приток на р. Струма в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД.

Дружеството етитуляр на Комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в р. Разметаница пречистени отпадъчни води. В случая водите на реките Разметаница, Джерман и Струма са замърсени от заустване на отпадъчни води от ТЕЦ „Бобов дол“, с изключително високо съдържание на замърсители. Извършено е контролно пробонабиране на двете места на заустване, съгласно разрешителното, а именно: Пункт №1 – заустване от водоотвеждащ канал след ПС избистрени води в р. Разметаница и Пункт №2– заустване от водоотвеждащ стоманобетонен канал след разпределителна шахта- площадка за утаяване на отпадъчни води, разположена на територията на ППС „Черно езеро“ в р. Разметаница.

След получаване на резултатите ще бъдат предприети действия по компетентност за ангажиране на административно-наказателна отговорност Междувременно ИАОС към Екоминистерството е започнала преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ заради установено системно замърсяване на основание на Закона за опазване на околната среда.

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“, коментира вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов след като вчера изненадващо посети ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“. Той изтъкна, че през годините лично е подавал множество сигнали заради емисии от комина на ТЕЦ „Бобов дол“ без сероочистваща инсталация и винаги получавал един и същ отговор от Екоинспекцията – „че поради възникнала авария се е наложило използването на този комин“.

Министър Сандов припомни, че срещу много ТЕЦ в България има немалко сигнали от граждани за замърсяване на околната среда, извършват се постоянно и проверки от институциите.

„България има наказателни процедури от ЕК, свързани с дейността на ТЕЦ. Срещу страната ни е заведено дело в съда в Люксембург по отношение на наднормени нива на серен диоксид в района на Гълъбово. Затова ние ще предприемем действия срещу замърсителя“, категоричен е министърът.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments