Променят се изискванията за заемането на някои академични длъжности

0
99
СУ Св. Климент Охридски
СУ Св. Климент Охридски

Министерски съвет прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в България, които целят да се осигури създаването на по-­добри условия за прилагането на националните изисквания към научната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в научна област „Природни науки, математика и информатика“, съобщиха от правителствения пресцентър.

Причините, налагащи промените в Правилника в посочената област на висше образование, са следствие от прилагането на изискваните минимални наукометрични показатели за различните научни степени и академични длъжности.

Съгласно приетите изменения се премахва деленето на броя на авторите при отчитане броя на публикациите за даден учен поради факта, че науката в цитираната област е колективно дело и чрез деленето не се стимулират комплексните и мултидисциплинарни изследвания. Вместо това се предлага начин за отразяване качеството на тези публикации.

За повишаване дела на нематериалната част на българската икономика – показателите за патенти и полезни образци се преместват в групата показатели Г от група Е, като същевременно полученият патент се оценява като публикация с най-високо качество – 25 точки, а заявката за патент или полезен модел – с 15 точки.

Правят се специфични изменения в тежестта на отделните показатели за посочената научна област, отбелязващи различията помежду им и отразяването им в научната литература, научноизследователските проекти и др.

Предлаганите промени в Правилника са съобразени със спецификата на научна област 4. Природни науки, математика и информатика и ще доведат до създаване на по-добри условия за обективност и безпристрастност при оценяването на научните резултати в посочената област. Същевременно ще се осигури възможност за по-ефективен контрол върху провежданите процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, смятат от правителството.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments