Прокурори застават срещу новия Закон за съдебната власт

0
34
Апелативен специализиран наказателен съд София
Снимка: Апелативен специализиран наказателен съд София

Прокурорите от Софийска апелативна прокуратура и Софийския апелативен район изразиха несъгласие с проекта на нов Закон за съдебната власт. Становището им бе предадено до Министерството на правосъдието и се фокусира върху необоснованото диференциране и противопоставяне на отделните органи в съдебната система, съобщиха от Апелативната прокуратура-София /АП/.

По този начин се създават предпоставки за дискредитиране на прокуратурата и следствието, както и за принизяване на тяхната роля в иначе единната по замисъла на Конституцията съдебна система.

Специално внимание в становището на АП-София се обръща на предвидения в проекта за нов Закон за съдебната власт /ЗСВ/ начин на формиране на кадровия орган на прокуратурата – Висшия прокурорски съвет. Предвиждащият се превес на членове, избрани от Народното събрание, би поставил в положение на политическа зависимост тази част от съдебната власт и би предопределил невъзможността на прокуратурата и следствието да изпълняват правомощията си в пълен обем.

Очевиден е различният подход при сформирането на състава на членовете на кадровия орган на съда и този на прокуратурата. Особено показателна е разпоредбата на чл. 19, ал. 3, предложение последно от законопроекта, според който „Народното събрание не може да избира за членове на двата съвета лица, които заемат длъжността прокурор или следовател към момента на избора.“ Тази рестрикция е напълно неразбираема, неприемлива и противоконституционна.

Несъгласието с предложените формулировки е изразено и по отношение на членове от ПЗСВ относно конкретни аспекти на правната уредба за предлагане и избиране на членовете на Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвети.

На обоснована професионална критика прокурорите от Софийския апелативен район подложиха и редица конкретни текстове от законопроекта, касаещи структурата на прокуратурата и уредбата на някои прокурорски правомощия. Част от тях са преценени като противоречащи на действащата разпоредба от Наказателно-процесуален кодекс /НПК/. Изразени са резерви и по отношение на уредбата на предварителната проверка.

Според становището на прокурорите от Софийския апелативен район законодателят следва внимателно да обсъди и прецени ефекта от предлаганите промени, касаещи атестирането и провеждането на конкурси, командироването и въвеждането на ограничения за избиране на административни ръководители.

ЕП ще преразгледа регулациите в областта на фармацевтиката, за да осигури по-добра достъпност на лекарства

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments