Прокуратурата сезира 3 министерства за нерегламентираното строителство на плажовете „Смокиня“ и „Каваци“

0
58
Плаж
Снимка: Борислав Борисов, Facebook

Чрез Върховна административна прокуратура (ВАП), Окръжна прокуратура-Бургас сезира Министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и на туризма да предприемат необходимите действия във връзка с констатираното нерегламентирано строителство на плажовете „Смокиня-Север“ и „Каваци-Юг“, съобщиха от прокуратурата.

На 12 април Окръжна прокуратура-Бургас се самосезира след публикации в медиите, които касаят разораване на пясъчна ивица на плаж „Смокиня“. По реда на надзора за законност са били възложени проверки на компетентните органи да предприемат контролиращи мерки за спазване на ЗУЧК, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ, ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, както и във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите за защита, предмет на опазване на защитените територии.

По време на проверките са били констатирани административни нарушение, наложени са били санкции и е било образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Община Созопол предприема правни действия относно казуса с плаж „Смокините -север“

Въз основа на констатациите и след задълбочен анализ на получените до момента от компетентните контролни органи данни, Окръжна прокуратура-Бургас чрез ВАП, сезира МРРБ да прецизира законоустановени действия по реда на ЗУТ във връзка с констатираните и извършени нерегламентирани строителни дейности на територията на плажната ивица на морски плаж „Смокиня-север“ и „Каваци-юг“.

Следва МРРБ да предприеме незабавни действия по премахването на преместваеми обекти, реализирани по издадени Разрешения за поставянето на преместваеми обекти, невлезли в законна сила. Регионалното министерство трябва да прецени взети ли са всички адекватни мерки за тях.

Трябва да се прецени дали са спазени нормите на ЗУТ и Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Те касаят преместваемите обекти на територията на морски плаж „Смокиня“, който е под юрисдикцията на Созопол.

Прокуратурата сезира МОСВ, съобразно правомощията си, да прецизира законосъобразността на извършваните дейности на територията на плажната ивица на морски плаж „Смокиня-север “ и „Каваци-юг“ в Созопол. В случая, при посочените констатирани нарушения, следва срочно произнасяне от страна на МОСВ. Окръжна прокуратура-Бургас, чрез ВАП, сезира Министерство на туризма да прецизира одобряването на нова схема.

Информацията за предприетите действия, с които са ангажирани трите министерства, трябва да се обобщи в доклад и да се изпрати на ВАП и прокуратурата в Бургас в срок до 23 юли.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments