Прокуратурата категорична: Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на Борисов, Горанов и Арнаудова

0
97
МВР, Прокуратура
МВР, Прокуратура. Снимка: Архив

От Прокуратурата са категорични, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Те съобщиха, че вчера в Софийската градска прокуратура са депозирани от разследващ полицай в Главна дирекция „Национална полиция“ проекти на постановления за привличане в качеството на обвиняеми на лицата: Бойко Борисов – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, Владислав Горанов – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и Севдалина Арнаудова – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Ведно с тях са постъпили и протоколи за разпит на същите в качеството им на свидетели.

Посочените проекти за привличане представляват листове с печатен текст, озаглавени „Постановление за привличане на обвиняем“, без подписи, без име на съставител, а само длъжност – разследващ полицай в ГДНП, с поставени на тях печати с регистрационни номера от ГДНП с дата 21.03.2022 г.

Поради това същите не представляват процесуални документи и нямат правна стойност. Отделно от това проектите на постановления за привличане, доколкото е посочена длъжност, са текстово изготвени от некомпетентен орган, твърдят от Прокуратурата. Разследващ полицай в ГДНП няма правомощия да формулира обвинение за престъпления, извършени от лица от състава на Министерски съвет.

Отделно от това, наблюдаващите прокурори отново считат, че към настоящия момент няма основания за законосъобразно привличане на лицата като обвиняеми. Дори да бяха налице валидни протоколи за претърсване и изземване, анализът на събраните към този момент материали не сочи на достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 от НПК за привличане на определено лице към наказателна отговорност.

Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 2 от НПК в правомощията на наблюдаващия прокурор е и задължението да следи за законосъобразното провеждане на разследването. В съответствие с това прокурорите в СГП възложиха разследването на следователи в Следствения отдел към СГП и им указаха всички опорочени действия по разследването, които е обективно възможно да бъдат преповторени, да се проведат отново от следователите по предвидения в закона ред, за да бъдат валидирани.

Само тогава събраните чрез тях доказателства могат да бъдат ползвани в наказателното производство, обявиха още от държавното обвинение. С оглед на това в съответствие с установената съдебна практика във връзка с порочно извършените на 17.03.2022 г. претърсвания и изземвания, които не могат да бъдат повторени, ще бъдат разпитани от следовател присъствалите на тях поемни лица, а на иззетите предмети и вещи ще бъде извършен оглед, обясниха от Прокуратурата. 

Те посочиха още, че ще бъдат разпитани от следовател повторно свидетелите, чиито разпити са проведени от некомпетентен орган – разследващ полицай към МВР. Ще бъдат разпитани по надлежния ред и всички други лица, чиито показания могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата по случая. Ще бъдат назначени съответните експертизи. Ще бъдат извършени и всички други необходими процесуални действия.

Ако в хода на разследването се съберат достатъчно обвинителни доказателства за виновността на определено лице или лица в извършване на престъпление/я от общ характер, както изисква чл. 219, ал. 1 от НПК, СГП ще повдигне обвинение в съответствие с тези доказателства.

От Прокуратурата припомниха, че на 18 март са дали брифинг и са публикували прессъобщение, с което информира обществеността относно разследване, започнато от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), във връзка с което са били задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

На 18.03.2022 г. наблюдаващите прокурори са внесли в Софийски градски съд (СГС) по реда на чл. 161, ал. 2 от НПК три броя протоколи от извършени претърсвания и изземвания от адреси, обитавани от горепосочените три лица. С определения от 21.03.2022 г. СГС е оставил без разглеждане искането на СГП по чл. 161, ал. 2 от НПК, което на практика означава, че няма съдебна санкция за одобрение на протоколите.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments