Приобщаващо образование: Деца и ученици ще разгръщат пълния си потенциал по програми за 257 милиона лева

2
387
Проект "Успех за теб"
Проект "Успех за теб". Снимка: МОН

Общо 257 милиона лева европейско финансиране ще бъдат инвестирани в подкрепа и приобщаване на деца и ученици по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“, които Министерството на образованието и науката /МОН/ изпълнява в рамките на европейската програма „Образование“.

Това стана известно на форума „Силен старт за твоя успех“, който се състоя в Младежкия дом във Враца. Събитието бе открито от служебните заместник-министри на образованието и науката – Наталия Митева и Емилия Лазарова, съобщи пресцентърът на МОН.

Матева заяви, че по двата проекта се предвижда да бъдат обхванати общо над 133 000 деца и ученици, и още толкова родители. Тя отбеляза, че двата проекта надграждат модели, инструменти и програми, включително добри практики по проекти, изпълнявани през предходния програмен период.

„Работата в задължителните часове в детски градини и училища се нуждае от допълнителна подкрепа за учениците. Именно в тази посока са дейностите по проектите, съфинансирани от Европейския съюз“. 

Емилия Лазарова допълни, че целта на проекта „Успех за теб“ е да разгърне потенциала за личностно развитие на учениците с цел трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Проектът започна миналата година и ще продължи до края на 2027 година. По него са класирани 1476 училища, от които 1431 изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи, а 188 от тях ще работят с ученици с изявени дарби.

В рамките на проекта се работи интензивно с родители на ученици от уязвими групи. Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на децата от начален и прогимназиален етап със специални образователни потребности /СОП/, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Също така ще се използват алтернативни модели за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Има средства за оборудване на специализирани кабинети, както и на специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми.

С най-новия проект „Силен старт“ се надграждат заниманията и подкрепата за детските градини. По него над 75 000 деца и родители на деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа в следващите пет години. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Ще се подобрят възможностите за осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби. На фокус ще бъде също и намаляването на броя на отпадналите от образователната система. Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.

Георги Димов: Разпоредих проверка за всички извършени смени от предишното ръководство в Агенция „Митници“

Абониране
Известие от
guest

2 Comments
стари
нови най-гласувани
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Приобщаващо образование: Деца и ученици ще разгръщат п… […]

trackback

[…] Приобщаващо образование: Деца и ученици ще разгръщат п… […]