Предложение: Глобите за нарушение на пътя да бъдат неизбежни

0
720
Пътен полицай
Пътен полицай. Снимка: МВР, Архив

МВР и ДА „Безопасност на движението по пътищата“ предлагат изменения в Закона за движение по пътищата, с които глобите за нарушение на пътя да бъдат неизбежни. Предвидено е и съкращаване на процедурата по налагане на административна санкция, пише „24 часа“.

Към момента за голяма част от актовете се налагат глоби с наказателно постановление. Това затруднява процеса, тъй като наказанието става валидно едва след като то е връчено и изтече срокът за обжалване или потвърждаването му от съда. Ползва се и допълнителен ресурс от контролните органи за връчване на наказателните постановления на нарушителите.

С промените в Закона констатирането на нарушение и наказанието ще стават с една процедура и един документ – фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, което ще може да става веднага. С документа ще се налага и наказание лишаване от правото да се управлява МПС, както и да се отнемат контролни точки.

Новият фиш ще може да се обжалва в срок от 14 дни. Ще бъде въведена система, която да насърчава добросъвестните платци с регистрирани нарушения и вариант за плащане на 70 процента от санкцията 14 дни. След като изтече този срок се предвижда месец, в който глобата трябва да се плати в пълен размер. Ако и тогава не се погаси, тя ще бъде пращана в Приходната агенция за принудителното й събиране.

Предвижда се да бъдат улеснени процедурите по връчване на докумените, с които са наложени глобите. Това ще става присъствено. Издадените административни глоби ще могат да бъдат връчвани и по време осъществяване на административно обслужване от вътрешното министерство.

На онлайн портала на ресорното министерство ще бъде създадена възможност всеки доброволно да регистрира свой електронен адрес, на който издадените административни санкции да бъдат изпращани. В случай, че нарушителят не може да бъде намерен, съобщаването може да стане чрез поставяне на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната териториална структура, на която е констатирано нарушението за срок от поне седмица. След изтичането на този срок фишът се смята за връчен. Към момента това не беше възможно.

Предвидени са административни облекчения за гражданите и юридическите лица при заплащането на наложените глоби. Това ще става на гише и чрез банкова карта, по банков път или по интернет или с друг електронен платежен инструмент. На портала на МВР за електронни услуги ще бъде създадена възможност за заплащане на наложени санкции чрез интернет банкиране или с кредитна/дебитна карта.

С предложенията ще отпадне хартиеният контролен талон. Системата с контролните точки ще продължи да действа електронно. По този начин шофьорите ще трябва да носят със себе си единствено свидетелството си за управление.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments