Правната комисия в ОбС-Бургас препоръчва да се изготви специална наредба за обществените обсъждания

0
70
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси. Снимка: Искра.бг

Комисията по правни въпроси в Общинския съвет в Бургас препоръчва да бъде изготвена специална наредба, с която да бъдат регламентирани обществените обсъждания. Повод за тяхното решение беше внесена от съветника от БСП Христо Панайотов докладна записка, която предвижда да бъде направена промяна в Правилника за дейността на местния парламент. Заложено е обществените обсъждания да бъдат организирани от Общинския съвет и да засягат въпроси, които са от интерес за местната общност.

Местният парламент се предлага да бъде този, който да определя предмета, форматите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила на обсъждането. Председателят му пък да има задължението да уведомява заинтересованите лица и да оповестява чрез интернет страницата, а при необходимост и през местни печатни и електронни медии за общественото обсъждане не по-късно от седем дни преди неговото провеждане.

По време на заседанието на Комисията по правни въпроси надделя становището, че обществените обсъждания не трябва да бъдат регламентирани чрез промяна в правилника, а чрез нарочна наредба. Самото предложение за това беше внесено от общинския съветник Павел Маринов и подкрепено. То предвижда да бъде изработена наредба, която да регламентира обществените обсъждания и да бъдат определени в нея обектите и въпросите от обществена значимост и граждански интерес за Община Бургас.

Преди да бъдат взети тези решения се проведе дебат, по време на който секретарят на Община Бургас Божидар Кънчев също застъпи тезата, че с предложението на Панайотов се създава една нова регулация, което представлява нова наредба. И допълни:

„Липсва яснота относно хипотезите, при които може да има обществено обсъждане. Няма индикативен списък кои въпроси са от значим обществен интерес. Друга неяснота е липсата на определение на понятието местна общност. Това, което е от значение за хората в „Меден рудник“, може да не е от значение за тези в „Славейков“. За мен това е една недостатъчно добре обмислена идея. Не става ясно как това правомощие на Общинския съвет ще бъде упражнявано. Може ли да се упражни това правомощие чрез възражение на вече внесен въпрос. Това правомощие може да се превърне в преграда за взимане на важно решение. Един въпрос ако отиде на обществено обсъждане, това ще означават три месеца. Всяко едно кандидатстване по оперативна програма е от обществен интерес, ако го изпратим за обществено обсъждане, ще изтървем сроковете за кандидатстване. Добрите намерения тук са налице, но трябва да бъдат изчистени.“

Общинският съветник Станимир Апостолов също застъпи тезата, че трябва да бъде направена наредба, защото в правилника тези текстове нямат място.

„Не винаги значимият обществен интерес изисква широко включване на гражданите. Въпрос от националната сигурност трябва да се реши от тесен кръг от хора. Безспорно трябва да се приложи този инструмент обществено обсъждане, но трябва да се прецизира в кои случаи“, каза от своя страна независимият съветник Павел Маринов.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments