Поредният опит за унищожаване и застрояване по бреговете на „Алепу“?

0
434
Местност
Местност "Алепу". Снимка: Анна Георгиева

Екоактивисти сигнализираха за поредния опит за ново застрояване в района край „Алепу“. Става въпрос за част от ивицата на Шофьорския плаж, която е в непосредствена близост до известната „подпорната стена“ на „Алепу“. Имотът е бил заграден от инвеститор с намерението да направи на него „екокъмпинг“. Ограденият терен обаче попада в защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, което активизира природозащитниците.

Името на плажа произхожда от близостта му с блатото Алепу, което е местообитание на много редки животински и растителни видове . В превод от гръцки Алепу (Αλεπού) означава лисица. Един от последните неохраняеми диви плажове в България.

Карта "Алепу"
Карта „Алепу“. Снимка: Скрийншот

Екоактивистът Анна Георгиева коментира специално за Искра.бг:

„Аз дойдох в четвъртък на плаж и бях особено изненадана, когато видях оградата. Мъж и жена започнаха да ми крещят, че имотът е частен и че аз нямам право да преминавам през него. Този имот по цялото протежение откъм пътя с дължина от около 250 метра заема почти цялото лице на плаж „Алепу-Юг“, т.е. огражденията спират достъпа до цялата плажна ивица. Трябва да се заобиколи от съседния плаж, защото в момента е обграден с дървена ограда и това не позволява да преминаването на абсолютно никой.“

„Проверих в кадастъра и се оказа, че по цялата зона на този плаж има ограждения и е спрян достъпа до него. Това е частен имот, който е бил на „Главболгарстрой“, а после собственик е станала фирмата „Алепу Вилидж“ с „подпорната стена“. Миналата година са учредили ново дружество и сегашният ограден имот е с прехвърлен капитал към него. Този терен е придобит преди много години и тогава е бил определен като земеделска земя“, подчерта Георгиева.

Тя твърди, че се е свързала с обществената организация „Зелени закони“, която е направила „едно доста сериозно проучване за дюните в България“. По думите й навсякъде около този парцел са дюни, а само той не попада в кадастралните карти. Екоактивистът е категорична:

„Ние сме решили да сигнализираме Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, за да състави експертна група и да установи дали там съществуват дюни и дали се унищожават. Отделно плажът има концесионер, а фактически гражданите нямат пряк достъп до него. Концесионерът трябва да осигури достъп за хора с инвалидни колички. Тук идва въпросът: По какъв начин те ще стигнат до морето?“

„Този имот попада в двете защитени зони „Ропотамо“ и „Комплекс Ропотамо“ и освен това е в Зона А за черноморското Крайбрежие, където на 100 метра от акваторията не може да бъде строено и правено каквото и да било, т.е. тези хора по никакъв начин нямат право да извършват тази дейност там. Те имат единствено инвестиционно намерение и предложение и в крайна сметка, без да са получили разрешение от РИОСВ-Бургас. Пусната е и процедура по ОВОС заради това, че попада в защитени зони. Това е инвестиционно предложение, което подлежи на обществено обсъждане, екозащитниците заявихме категорично, че сме против унищожаването на един от малкото девствени плажове в България. Искаме да се запази плажната ивица. Няма да позволим изграждането на този къмпинг и се обръщаме към всички възможни инстанции да ни съдействат“, каза Георгиева. Тя продължи:

„В този къмпинг няма нищо Еко, тъй като инвеститорът смята да прекара водопровод, електричество, да се прокопае септична яма за отпадните води. Притеснително е, че на самата плажна ивица се изгражда каквото и да било. Това е къмпинг, който трябва да бъде категоризиран като такъв. Инвеститорите твърдят, че са поставили законно ограда, тъй като тя не пречила на животинските видове и птици да преминават, а хората какви се водим, защото ние не може да преминаваме оттам.“

От Искра.бг се свързахме с РИОСВ-Бургас и те потвърдиха, че са установили, че изграждането на въпросния „екокъмпинг“ трябва да спре. Те посочиха:

„Районът, в който се намира имотът, не попада в защитена територия, но попада в две защитени зони по директивата за местообитанията и за птиците. Поради тази причина се налага извършване на оценка за съвместимост. Започнато е изграждане без наше съгласие.“

На 13 май в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление за инвестиционно предложение „Разполагане на преместваеми обекти в поземлен имот“ с възложител „Еко кемп парадайс“ ЕАД. Съгласно представената информация, в имота се предвижда разполагане на 15 дървени декинги с цел поставяне на палатки за отдаване под наем за екокъмпингуване, както и контейнер за охрана, и санитарни контейнери с тоалетни, мивки, душове.

На 1 юни директорът на РИОСВ-Бургас, е определил, че инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието на околната среда /ОВОС/, както и извършване на оценка за съвместимостта му с опазването на защитените зони и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му за опазване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие и дава указания за последващи действия за провеждане на съвместната процедура.

До датата на извършената проверка от „Еко кемп парадайс“ не са били предприети действия за продължаване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършван на ОВОС и по оценка за съвместимостта му с опазването на защитените зони, респективно няма произнасяне от директора на РИОСВ-Бургас, с влязъл в сила краен административен акт, категорични са от екоинспекцията.

На 1 юли експерти на РИОСВ-Бургас са извършили проверка, във връзка със публикации в социалните мрежи за извършване на монтажни дейности в Алепу, поземлен имот с идентификатор 67800.49.36 по КК на Созопол.

Констатирано е, че в имота са разположени 15 броя дървени скари. Същият е ограден с дървена ограда с височина около 50 см, която навлиза и в съседен от север имот, изключителна държавна собственост, вид територия Защитена, НТП Крайбрежна плажна ивица. Навлизането в територията на плажа попада в картирани сиви дюни, съгласно приетата специализирана карта по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

След проверка в информационната система за Натура 2000, поместена на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите е констатирано, че имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите, изменена с Решение на Министерски съвет № 564 от 30 юли 2021 година и в защитена зона „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици.

До датата на извършената проверка от „Еко кемп парадайс” ЕАД не са предприети действия за продължаване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони, респективно няма произнасяне от Директора на РИОСВ-Бургас с влязъл в сила краен административен акт.

След проверка в администрацията на Община Созопол се е установило, че не е издавано Разрешение за поставяне на преместваеми обекти от главния архитект на общината. От екоинспекцията посочват, че на фирмата със Заповед на директора на РИОСВ-Бургас е била наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ – спиране на извършваните дейности и акт за установеното административно нарушение.

Припомняме ви, че проектът „Алепу вилидж“, който първоначално беше представен като строителство на „подпорна стена“, която трябва да предотврати последиците от активирало се свлачище, беше започнат от „Главболгарстрой“, която често печели големи обществени поръчки в пътното строителство. От фирмата обаче решиха да се оттеглят от строителството няколко месеца след началото на сагата заради „негативна кампания и отрицателен обществен отзвук“, свързани с изграждането му.

Впоследствие проектът „Алепу вилидж“ беше купен от фирмата „Блек Сий Фемили Резиденс“. Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ възложи на 15 март техническа експертиза на Университета за архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ за събаряне на незаконния строеж, за какъвто беше обявен с окончателно решение на Върховния административен съд през ноември 2021 година.

Анна Георгиева е категорична:

„Ще предприемем всички нужни законови действия, за да спрем този строеж и унищожаването на малкото останали девствени плажове в България!“

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments