По-силен глас за младите хора при изготвянето на политиките на ЕС

0
31
Снимка: Sebastien Bertrand/Wikimedia Commons
Снимка: Sebastien Bertrand/Wikimedia Commons

Европейската комисия обяви няколко действия, които дават на младите хора по-голяма възможност да участват във вземането на решения и задълбочават младежкото измерение в политиките на ЕС в периода преди и след европейските избори през 2024 г. Обявените действия се основават на резултатите от Европейската година на младежта (2022 г.), в рамките на която ЕК набеляза повече от 130 политически инициативи за младите хора.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Младите хора са утрешните лидери, но също така и днешните носители на промяна. Тяхното участие е от изключително значение, тъй като те ще живеят с последиците от нашите решения. Ето защо им даваме възможност да имат по-силен глас при изготвянето на политиките на ЕС и отговаряме на опасенията им в области, които са важни за тях. Това е нашият ангажимент да изградим по-добро бъдеще за следващото поколение.“

При разработването на политики, Комисията се ангажира да отчита систематично въздействието им върху младите хора чрез прилагане на т.нар. „младежка проверка“ (youth check) в рамките на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., както и чрез организирането на диалози между млади хора и комисари, специализирани кръгли маси и други форми на обмен между младежки организации, млади изследователи, представители на държавите членки и останалите институции на ЕС. Комисията също така ще укрепи диалога на ЕС по въпросите на младежта — най-големият механизъм за участие на младите хора в Европа.

Сред предложените конкретни действия на Комисията по значими за младежта теми попадат също:

 – Работа по създаване на съвместна европейска образователна степен в съответствие с европейската стратегия за университетите;

 – Създаване на платформа за редовен диалог и консултации с младежки организации от цял свят в областта на външната дейност на ЕС;

 – Актуализиране на рамката за качество на стажовете, справедливо възнаграждение и достъп до социална закрила;

 – Изготвяне на насоки за благосъстоянието в училищата;

 – Обращение към младите хора чрез предстоящата кампания на Комисията за климата и демокрацията преди изборите за ЕП;

 – Повече възможности за младежка доброволческа дейност и допълване на бюджета на поканата за представяне на предложения по линия на Европейския корпус за солидарност за 2024 г. от програма „Хоризонт Европа“;

 – Продължаване на инициативата ALMA (aim, learn, master, achieve — стреми се, учи, овладей, постигай), за да се помогне на млади хора в неравностойно положение да се интегрират чрез учебен опит в чужбина.

Два месеца преди провеждането на изборите за Европейски парламент — от 12 до 19 април — ще се проведе Европейската седмица на младежта през 2024 г., която ще бъде посветена на демократичното участие и изборите.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments