ПИБ и „С.Г. груп“ си стиснаха ръцете. Има ли риск за клиентите на банката?

0
1937
Първа инвестиционна банка
Първа инвестиционна банка. Снимка: Facebook

В началото на февруари в медийното пространство се разпространи тревожната информация, че между Първа инвестиционна банка /ПИБ/ и колекторската компания „С.Г. груп“ се е разразила „война“ заради необслужени задължения за около 300 милиона лева. Началото на взаимоотношенията им датират от 2019 г., когато банката е подложена на натиск да прочисти баланса си, така че да се подготви за преглед на качеството на активите и стрес тест от Европейската централна банка /ЕЦБ/. Сред основните операции, чрез които капиталовият недостиг се свива до управляеми нива, е именно чрез сделка с колекторската компания.

И така, през декември 2019 година ПИБ записва облигационна емисия за 236 милиона лева от „С.Г. груп“, които няколко дни по-късно са изцяло използвани от нея, за да придобие пакет необслужвани заеми от банката. Номиналната им стойност е 538 милиона лева, но обикновено при подобни стари портфейли е трудно да се събере голяма част от главницата и затова продажбите им стават на нива около 5-10% от номинала, обясняват от „Капитал“. Проблемите започват в края на миналата година, като към момента не е ясно какво стои в основата на конфликта. Те възникват, когато изтича 4-годишният гратисен период по облигациите – през декември 2023 година колекторската фирма е трябвало да преведе за пръв път освен годишната лихва /11.8 милиона лева/, а и 30 милиона лева главница. Към този момент облигационният заем е бил обслужван.

От самото началото изглеждат нереалистични очакванията да се възстановят повече от 50 процента от стойността на пакета стари лоши кредити на банката, за да може да се изплати облигацията с лихвите. Предполага се, че е имало преговори, чрез които да се потърси решение за преструктуриране и разсрочване на заема, но не е ясно как са протекли те.

3 месеца преди молбите за несъстоятелност са се появили и първите знаци, че се подготвя нещо. На 5 октомври 2023 година „Иновативни финанси холдинг“ издава решение, според което седалището на „С.Г. груп“ е преместено от София на пернишката улица „Отец Паисий“ 47А, където има офис на „Money+“. Десетина дни след това е последвало общо събрание акционерите на „Иновативни финанси холдинг“, на което е взето решение да се прекръстят на „Голд проект холдинг“ и крайните собственици, които досега са и директори, излизат от ръководството му.

В началото на декември „С.Г. груп“ е преименувана на „Финансова инвестиционна компания“ /ФИК/. Успоредно с това другата компания с голям дълг към ПИБ – „Мъни плюс мениджмънт“ е преименувана на „Силвър проджект“ и също се озовава в Перник. През декември в Стара Загора е регистрирана и нова компания „Съдружие Финансова инвестиционна компания“ – събирателно дружество, в което неограничено отговорни съдружници са ФИК, „Силвър проджект“, „Сий пропърти“ и „Пей плюс“ – всичките със задължения и/или залози  към ПИБ.

Първите действия на ПИБ са регистрирани също през декември миналата година, когато пристъпва към изпълнение на залозите си на търговските предприятия на „Силвър проджект“ и „Сий пропърти“ и назначава депозитар и управител и в двете компании. Към края на месеца банката се сдобива и с изпълнителен лист спрямо друго свързано дружество – „Корпоративна колекторска компания“, което е съдлъжник по заем за „Пей плюс“. Там обаче претендираните суми са сравнително малки /около 300 000 лева/ и наложените от ЧСИ запори на дялове в дъщерни дружества бързо са вдигнати.

Следващият ход на ПИБ е от 5 януари, когато подава молби в Софийския градски съд /СГС/ за обявяване в несъстоятелност на „Финансова инвестиционна компания“ и „Силвър проджект“. В средата на месеца СГС насрочва двете дела за разглеждане. Заседанието за ФИК е обявено за 6 февруари, а това за „Силвър проджект“ – за 20 февруари, като и при двете са назначени вещи лица, които да представят счетоводни експертизи.

Притеснени от случващото се и с молба да ни разяснят напълно казуса, на 6 феруари от Искра.бг изпратихме въпроси към ПИБ. От редакцията ни, помолихме да ни отговорят на следните въпроси:

  1. Какъв е размерът на задълженията на „С.Г. груп“ към ПИБ?
  2. Има ли опасност ПИБ да фалира заради това задължение, ако не бъде изплатено?
  3. Има ли опасност за клиентите на ПИБ и вложителите, и техните интереси ще бъдат ли засегнати, ако това задължение не бъде изплатено от фирмата?
  4. Кой ще покрие загубите на ПИБ, ако задължението не бъде изплатено?
  5. Загубите на ПИБ ще принудят ли банката да вдигне някои такси за потребителите, за да може да си покрие загубите?

Първоначално въпросите ни бяха изпратени на pr@fibank.bg – имейл, посочен като официален за медии към банката. След като не получихме отговор до 26 февруари, изпратихме въпросите си и към имейлите, посочени за клиенти на банката. Към момента на писане на статията все още нямаме отговор от ПИБ. В допълнение към тези въпроси, от медията ни публично искаме да попитаме:

  1. Каква е причината от ПИБ да не ни отговорят на запитването?
  2. Възможно ли е причината за това да се крие в опасността банката да фалира и респективно на това клиентите й да пострадат?

И все пак справка на медията ни показва, че се е стигнало до някакво споразумение между ПИБ и „С.Г. груп“. От банката са публикували писмо, адресирано до Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса /което не е изпратено до редакцията ни/, в което пише:

„Уважаеми господа,

Във връзка с проявен медиен интерес Ви информираме, че в резултат на предприетите мерки, беше постигнато споразумение между „Първа инвестиционна банка“ АД и С.Г. Груп.

Споразумението гарантира, че задълженията към Банката ще бъдат изпълнени.“

Документът е подписан от главния изпълнителен директор на ПИБ Никола Бакалов и изпълнителния директор Светозар Попов. Малко след като става ясно за него, акциите на банката на Българска фондова борса са регистрирали 23-процентно повишение. Преструктурирането на заема означава, че ПИБ ще трябва да начисли провизии по него, но доста по-малко спрямо при хипотезата, че има длъжник в несъстоятелност. От Искра.бг оставяме право на отговор, от който категорично да стане ясно дали има някакъв риск за клиентите на банката.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments