Пенсионно неравенство в България: Мъжете с по-високи индивидуални коефициенти от жените

0
26
Пенсионери
Снимка: Pixabay

В представената статия ще разгледаме статистическите данни от Националния осигурителен институт /НОИ/ за пенсиите и индивидуалните коефициенти в България за миналата година (2022 г.), които подчертават пенсионното неравенство между мъжете и жените в страната.

Според данните на НОИ пенсиите с високи индивидуални коефициенти над 2, 3 и 4 са преимуществено присъждани на лица с високи работни заплати и отговарящи осигурителни доходи. Интересното е, че около 70% от тези пенсии принадлежат на мъжете. Това подчертава съществуващото различие в доходите между половете в професионалната сфера.

Същевременно, по-малко от 30% от пенсиите с високи индивидуални коефициенти са присъдени на жени. Това отразява предизвикателствата, пред които са изправени жените в трудовия пазар и пенсионната система.

Интересен факт е, че близо 75% от най-ниските индивидуални коефициенти /до 1/ са на жени. Това допълнително подчертава неравенството в доходите и пенсионните права между половете.

Данните на НОИ показват още, че средният индивидуален коефициент на пенсионер за 2022 г. е 1,282, като за мъжете той е 1,511, а за жените – 1,126. Този разрив в индивидуалните коефициенти отразява неравенството в доходите между половете и има пряко въздействие върху размера на пенсиите.

Според статистиката, 39,1% от пенсиите имат индивидуален коефициент до 1, като от тях 72,5% принадлежат на жени. Това подчертава, че мнозинството на най-ниските пенсии са присъдени на жени с по-ниски доходи през трудоспособната им възраст.

Подробни данни се предоставят и по категории на труда, като се забелязва, че работниците с първа категория труд имат по-висок среден индивидуален коефициент в сравнение с останалите. Този разрив може да бъде обяснен с разликите в професионалната сфера и заплащането между различните видове труд.

Следващата важна точка е, че пенсиите за инвалидност са по-ниски в сравнение с пенсиите за стаж и възраст. Това може да оказва допълнително въздействие върху икономическата ситуация на лицата с увреждания.

В заключение, статистическите данни от НОИ ясно показват, че пенсионното неравенство между мъжете и жените в България продължава да съществува. Различията в доходите, кариерните възможности и индивидуалните коефициенти оказват влияние върху размера на пенсиите, като жените са в по-неблагоприятна позиция. Този проблем изисква внимание и действия за намаляване на пенсионните неравенства между половете в страната.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments