Отчуждават се имоти в община Карнобат за рехабилитацията на жп участъка Пловдив-Бургас

0
229
Жп релси
Жп релси. Снимка: Pixabay

С правителствено решение се отчуждават имоти, които са частна собственост, за изграждането на надлез над жп линия, част от проекта за рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас.

Имотите са в урбанизираната и неурбанизираната територия на землищата на карнобатските села Церковски и Венец.

Обезщетяването на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти, са за сметка на Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments