От днес цената на природния газ се вдига

0
84
Газ
Снимка: Pixabay

КЕВР утвърди цената на прирозния газ. От 1 октомври синьото гориво ще се търгува на 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от регулатора. През изминалия септември утвърдената цена беше в размер на 22.46 лв./MWh.

От Комисията уточняват, че независимо увеличението, цената на топлинната и електрическата енергия ще остане непроменена.

В утвърдената цена на природния газ от 24,72 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В приетото от КЕВР решение е отчетена предложената днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуализирана цена на природния газ. В нея е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30.09.2020 г., за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за септември на Европейската централна банка, както и за осреднените цени на алтернативните на природния газ горива /мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1% към 30.09.2020 г., уточняват още от регулатора.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ от 1.10.2020 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments