От днес купуваме по-евтини винетки

0
701
Винетка
Винетка. Снимка: Съюз на българските автомобилисти

От днес влизат в сила новите цени на винетките и тол таксите. Промяната беше приета с Постановление №142 от 24 юни 2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Всички видове електронни винетки за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона ще поевтинеят с близо 10%. Годишната ще струва 87 лева, тримесечната ще е 48 лева, месечната – 27 лева, седмичната – 13 лева, а уикенд винетката – 9 лева, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/. 

Електронни винетки, купени през декември миналата година, дори да са с период на активация след 00:00 часа на 01.01.2023 г., се калкулират на цените, важащи до края на настоящата година. Те са както следва – годишна винетка – 97 лева, тримесечна – 54 лева, месечна – 30 лева, седмична – 15 лева, уикенд винетка – 10 лева. Затова трябва да се вземе под внимание, че ако водач на МПС купи годишна винетка в края на последния месец на 2022 г., то тя ще бъде продадена на цените, които са в сила през нея.

Приходите от пътни такси към края на ноември са близо 511 млн. лева. Приблизително 268 млн. лева от тях са от е-винетки, а от тол около 243 млн. лева. Очакваните приходи от пътни такси – е-винетки и тол, през 2023 г. са около 800 млн. лева. Прогнозите са близо 550 млн. лева от постъпленията да са от тол, които превозните пътни средства над 3,5 тона заплащат за изминато разстояние. Около 250 млн. лева се очакваните постъпления от е-винетки.

Националното тол управление призовава потребителите да използват за купуване на е-винетка от сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение. Е-винетки могат да бъдат взети и през останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета има на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления у нас.

Електронни винетки се продават и в партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“, която включва сайтоветеwww.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg,www.epay.bg и други.

При купуването на е-винетка потребителите внимателно трябва да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди финално да потвърдят плащането на пътната такса. Отговорността за попълване на коректна информация за номера на превозното средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.

Символите от регистрационния номер може да бъдат изписани и на кирилица, и на латиница, но трябва да съответстват на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 /нула/ и О /буква О/ не са взаимнозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 /нула/, а за буква – „О“. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал те не се въвеждат.

Право на безплатна е-винетка имат лица с 50% и над 50% намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с мощност до 160 к.с. и обем на двигателя до 2000 куб/см.

Трябва да се вземе под внимание, че безплатната електронна винетка не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него. В такъв случай правоимащият е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне в срок до три работни дни, за да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка.

Заявлението за издаване на безплатна е-винетка трябва да бъде подадено от правоимащия в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично или чрез упълномощено лице, с писмо или по електронен път. Социалните служби обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаване на заявлението.
Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При затруднения и необходимост от консултация, желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане, могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или на e-mail: info@bgtoll.bg

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments