Омбудсманът с отрицателно становище за новия ВиК закон, не е в интерес на хората

0
104
Диана Ковачева
Диана Ковачева. Снимка: Омбудсман на Република България

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила до регионалния министър арх. Иван Шишков отрицателно становище на публикувания за обществено обсъждане нов Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

„Проектът не защитава правата и интересите на потребителите на ВиК услуги. В тази връзка е необходимо същият да бъде съществено преразгледан.“, пише проф. Ковачева.

В Проекта пак се затвърждава доминиращото държавно управление във ВиК сектора, където една обособена територия, която съвпада с административната област, има една Асоциация и един ВиК оператор, с единна цена на ВиК услугите, категорична е Ковачева. Тя алармира, че в него не са защитени правата и интересите на потребителите.

„Съгласно Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 – 2023 г., целта „качество срещу пари“ ще се счита за осъществена, когато българските ВиК дружества постигнат показатели за ефективност и качество на услугите, съизмерими с добрите европейски практики, и това доведе до обществено удовлетворение от услугите и цените. От Проекта не става ясно по какъв начин цената на водата ще бъде обвързана с изпълнение на показателите за качество. Новата Комисия ще одобрява само цените на ВиК услугите, извън нейната компетентност остават бизнес програмите и контролът за изпълнение на показателите за качество.“, пише тя.

Общественият защитник обръща внимание, че контролът за изпълнение на показателите за качеството на водата ще се осъществява от МРРБ, но не е ясно защо от 15 тези показатели са сведени само до 3 – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване; експлоатационни показатели за ефективност; финансови показатели за ефективност.

В становището си омбудсманът подчертава, че е категорично против отпадането на важни показатели за качество като качеството на питейната вода; нивото на покритие на ВиК услугите; непрекъснатостта на водоснабдяването; аварии на водоснабдителната система и аварии на канализационната система.

„Няма промени при определяне на социалната поносимост на цените на ВиК услугите. По този начин едни ненадеждни данни, както ги определя НСИ, отново ще определят прага на цената на водата.“, посочва още общественият защитник.

Проф. Ковачева не намира отговор и защо в Проекта липсва определение на понятието „уязвими потребители“ и съответно не се предвиждат изменения в Закона за социалното подпомагане.

„Тук искам да припомня, че НС в края на 2019 г. възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството до 15 май 2020 г. да подготви и да обяви за обществено обсъждане проект на Закон за ВиК, който да гарантира дългосрочно решение на проблемите в сектора, в това число социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждането на водни помощи. В проекта, предложен за обществено обсъждане на 26.10.2020 г., нямаше предвидени водни помощи, както и в настоящия Проект.“, подчертава омбудсманът.

Настоява да се обсъди и приеме механизъм за подпомагане на хората, които са водно бедни, още повече, че достъпът до питейна вода е част от правото за адекватен жизнен стандарт, признато от Общото събрание на ООН.

„Искам да припомня, че Световната здравна организация препоръчва определянето на минимално количество за един човек, необходимо за задоволяване на основните потребности от вода на населението.“, подчертава Ковачева.

Контролът по изпълнение на бизнес програмите от ВиК операторите е предвиден да се осъществява от самите тях, няма предвиден независим орган за това, обяснява още тя.

„Остава и единната цена на ВиК услугите в обособена област, независимо от начина на предоставяне на услугата, което прави цената икономически необоснована предвид разходите за доставянето й.“, подчертава още омбудсманът.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments