Омбудсманът предложи несеквестируемост на средствата на работещи родители, ползвали данъчни облекчения

0
32
Диана Ковачева
Диана Ковачева. Снимка: Омбудсман на Република България

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила в парламентарната комисия по бюджет и финанси предложение за законодателна промяна в разпоредбите на чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тя настоява да се въведе несеквестируемост на сумите, които работодателите възстановяват на работници и служители, ползвали данъчни облекчения за деца или за деца с увреждания. Вчера народният представител от ГЕРБ Александър Иванов и негови колеги припознаха законодателното предложение на Омбудсмана и го внесоха за разглеждане в бюджетната комисия.

Според обществения защитник с гласуването на това законодателно предложение ще се осигури реална подкрепа за отглеждането на деца и деца с увреждания от родители в трудово или служебно правоотношение като насочеността на парите ще е именно за покриването на нуждите на децата, а не на задълженията на родителите им.

„В доклада си за 2021 г. отбелязах този проблем, за който бях сезирана от граждани и който няма изрична законодателна регламентация. При налагането на запор върху банкови сметки и други вземания на длъжника е предвидено, с оглед необходимостта от средства за покриване на належащи нужди на длъжника, някои негови вземания да са изцяло несеквестируеми /например детски добавки, социални помощи, обезщетения за безработица, майчинство и др./, а други, като доходите от труд и пенсия, да са частично секвестируеми. Извън законово определените като несеквестируеми средства на длъжника, другите негови вземания могат да се удържат за удовлетворяване на кредитора.“, пише Диана Ковачева.

Чл. 444, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс предвижда, че изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника – физическо лице: предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение, изтъква още тя. Такива разпоредби има съответно в Кодекса за социално осигуряване, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца и др.

„Няма обаче изрично регламентиране като несеквестируеми на сумите, които работодателят възстановява при ползване на данъчно облекчение за дете или за дете с увреждания и това поражда разнопосочна практика от страна на съдебните изпълнители при превеждането на сумата по запорирана банкова сметка на родителя.“, подчертава омбудсманът и допълва, че данъчното облекчение е нормативно предвидена възможност в полза на съответното лице да намали данъчните си задължения, ако отговаря на определените в закона условия.

„Действително, в случая не става въпрос за социални помощи или обезщетения, но се касае за мярка, която има силно изразен социален характер. Предвидените в разпоредбите на чл. 22в и 22г данъчни облекчения са за работещите родители на деца и родители на деца с увреждания. Това е мярка за реална подкрепа на семействата, които отглеждат децата си и същевременно са в трудови или служебни правоотношения и плащат данъци и социални осигуровки.“, посочва Ковачева.

Тя допълва още, че насочеността на мярката е срещу демографската криза, като според мотивите на законодателя при приемането на тези разпоредби, целта е обръщане на модела – от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преференции.

„Към момента на практика подкрепата на държавата за работещите родители се удържа от съдебните изпълнители, доколкото няма изрична разпоредба указваща несеквестируемост на тези средства. Вместо сумите да подпомогнат семейния бюджет и да бъдат разходени за нуждите на децата и особено на децата с увреждания, те отиват за погасяване на дългове на родителите, когато имат наложен запор.“, подчертава омбудсманът.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments