Окончателно: Съдът взе решение за Кристиан Николов, причинил смъртта на Милен Цветков

0
28
Милен Цветков
Милен Цветков. Снимка: Facebook
След окончателно решение на ВКС Кристиан Николов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за причиняването при катастрофа през 2020 г. на смъртта на Милен Цветков, съобщиха от правовото ведомство.
 
Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на защитниците на подсъдимия Кристиан Николов и на частните обвинители Боян Ц. и Калина Ц., подадени чрез техните повереници, срещу решението от 02.12.2022 г., с което е потвърдена присъдата от 04.03.2022 г. на Софийския градски съд /СГС/. С нея Кристиан Николов е признат за виновен в извършване на престъпление, поради което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 9 години и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 години. 
 
Подсъдимият е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 342, ал. 3 от НК, че деянието е извършено умишлено и че представлява особено тежък случай, както и по обвинението, че е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата.
 
В касационния протест и касационните жалби на частните обвинители се заявяват всички касационни основания, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд. Излагат се аргументи в подкрепа на това, че инкриминираното деяние е извършено в условията на евентуален умисъл, както и че представлява особено тежък случай. Освен това се навеждат доводи в подкрепа на това, че наложеното наказание следва да бъде увеличено.
 
С касационните жалби, подадени от защитниците на подсъдимия, се заявяват всички касационни основания и се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд. Според защитниците Кристиан Николов следва да бъде оправдан изцяло по повдигнатото срещу него обвинение. Алтернативно пледират за изменение на присъдата, като бъдат намалени размерите на наложените наказания.
 
Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание, след което решението е публикувано. Според тричленния състав на ВКС не са допуснати твърдените съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, като са изложени мотиви в посочената последователност.
 
Като отхвърля подробно и детайлно обосновано поставените на обсъждане пред него оплаквания, възражения и аргументи за допуснати от апелативния съд съществени нарушения на процесуалните правила, тричленният касационен състав приема за най-важен при разглеждане на казуса въпросът дали стореното от подсъдимия обуславя извод за извършено умишлено или непредпазливо престъпление по транспорта. 
 
Върховните съдии са категорични, че не обясненията на подсъдимото лице като гласни доказателствени средства в наказателния процес, а неговото вярно установено по процедурен път обективно поведение следва да определи изводите на решаващия орган по реализираната форма на вина и съответната нейна разновидност. 
 
Като очертава фактите и обстоятелствата по делото, ВКС заключава, че от интелектуална страна подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието поради липса на ментални предпоставки, които да сочат обратното; предвиждал е настъпването на общественоопасните последици поради начина, по който е реализирал управлението на колата, с конкретните характеристики на пътната обстановка в процесния момент, при ярко нарушение на пътните правила с превозно средство, което само по себе си е смъртоносна сила. От волева страна е допускал настъпването на противоправния резултат поради липсата на каквито и да са положителни фактори, които да му дават обоснована увереност, че произшествието може да бъде избегнато.  Въз основа на така изложеното е направен извод за наличието на евентуален умисъл при извършване на престъпното деяние.
 
Върховните съдии се произнасят и по изложените пред тях доводи за неправилност на съдебното становище на САС за наличие спрямо Николов на квалифициращото обстоятелство „особено тежък случай“, като се присъединяват към изразеното от инстанциите, че в кориците на делото не присъстват доказателства, от които може да се направи извод за наличието на обсъждания квалифициращ признак. Касационната инстанция намира за липсващ втория белег, изискван в кумулативно присъствие с изключително високата степен на обществена опасност на престъплението, за да се оцени стореното като „особено тежък случай“ – висока степен на обществена опасност на дееца, като приема за безспорно, че подсъдимият е млад човек, с установени по делото положителни лични характеристики, без данни за упорито неправомерно поведение като водач при движение по пътищата и изразяващ искрено съжаление за стореното, което не се възприема като демонстрирано с оглед благополучен изход на процеса.
 
По въпроса за дължимото за налагане наказание на подсъдимия Николов тричленният състав на ВКС мотивира становище, че не се налага увеличаване или намаляване на това наказание. Върховните съдии сочат, че дълготрайността на определеното наказание е функция както от самото много тежко деяние, така и от факт, който не може и не бива да бъде затаен. Причинена е не само смърт на обичан от българските граждани журналист, но и той не е имал никакъв принос за настъпването на противоправния резултат, поради което общественият отзвук на стореното е повече от силно негативен. Касационната инстанция не приема, че определянето на срока на наказанието за непредпазливото престъпление, за извършването на което Николов е осъден от долните инстанции, е станало само поради известността на потърпевшия в обществения живот. Напротив, мотивите на съдилищата и в частност на САС, убедително сочат на преценявани в съотношение правилно обмислени отегчаващи и смекчаващи обстоятелства.  
 
По отношение на въпроса за определяне на първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от девет години. Режимът, наложен му по атакувания съдебен акт, потвърдил в тази част първоинстанционната присъда, е общ, независимо от обстоятелството, че подсъдимият е осъден за умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок от девет години, в който случай приложимата уредба изисква определяне на първоначален строг режим на изтърпяване.
 
Решението е подписано с особено мнение по формата на вината и респективно дължимата материалноправна квалификация.
Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments