Община Варна обяви конкурс за две щатни бройки за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”

0
99
Община Варна
Община Варна. Снимка: Община Варна

Община Варна обяви конкурс за заемане на две щатни бройки на длъжността Главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”. Минималните и специфични изисквания към кандидатите са: степен на завършено образование – магистър, професионална област – право, 3 години професионален опит или придобит ранг IV младши.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.

Документи за участие в процедурата трябва да се представят в срок до 17:30 часа на 29.04.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес padimitrova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За информация: адрес – бул. “Осми Приморски полк” №43; отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”; http://www.varna.bg/; Телефон за контакт – 052/820 294; Лице за контакт – Преслава Димитрова.

За допълнителна информация за необходимите документи и спецификата на длъжността: https://www.varna.bg/bg/2404

На вниманието на шофьорите във Варна: Провежда се акция „Скорост“!

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments