Община Бургас ще кандидатства за финансиране за патронажни грижи

0
172
Общински съвет Бургас
Снимка: Искра.бг

В Бургас може да бъде изграден модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Операцията може се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Това ще стане възможно след като днес Общинският съвет на Бургас даде зелена светлина на предложението на бургаския кмет Димитър Никол относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

„Тази докладна записка е уникална. Тя ще подобри живота на много хора в Общината“, заяви д-р Антонио Душепеев от Комисията по здравеопазване в Общинския съвет на Бургас.

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Общият размер на проектното предложение за Община Бургас по настоящата схема е 568 007,36 лева, като размера на безвъзмездната финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е определен на база 241 броя на лицата от целевата група, получаващи здравно-социални услуги.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments