НСИ: Средната брутна работна заплата за септември е 1787 лева

0
25
Пари - евро.
Пари. Снимка: Пиксабей

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2022 година е 1750 лева, за август – 1693, и за септември – 1787. Това са по предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1743 лева и нараства спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.8%, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ – със 7.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.1%. Най-голямо намаление на заплатите – със 7.5%, е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ и в „Добивна промишленост“ – със 7.3%.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 14.7% спрямо третото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 17.8%, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с по 17.3%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2022 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4191 лева;
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2554 лева;
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2533 лева.
– Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1069 лева;
– „Други дейности“ – 1184 лева;
– „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1286 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния – с 15.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 32 хил., или с 1.4%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 2.28 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на тази година най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17%, в „Култура, спорт и развлечения“ и „Операции с недвижими имоти“ – с по 2.2%. Най-голямо увеличение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1.1% и „Образование“ – с 1%. Най-голям е относителният дял е в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.5 и 16.7%.

В края на септември 2022 г. в сравнение с края на септември 2021 г. наетите лица намаляват с 5.3 хил., или с 0.2%. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 7.3 хил., „Преработваща промишленост“ – със 7.1 хил., „Строителство“ – с 5.0 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.8 хил., в „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.4 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ – с 3.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.6%, в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 2.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 8.1% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.1%.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments