Нови правила за управление на етажната собственост

0
133
Министър Петя Аврамова. Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министър Петя Аврамова. Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната собственост, по които МРРБ стартира обществен дебат.

В срок до 15 април 2019 г. могат да бъдат подавани предложения, експертни мнения и коментари за промени в разпоредбите на закона. Те ще бъдат разгледани и обсъдени при подготовката на изменения в закона.

С предложенията се цели да бъдат направени изменения и допълнения на отделни разпоредби в Закона за управление на етажната собственост с цел постигането на по-голяма прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения.

Промените ще са в посока прецизиране на правата на общото събрание на етажната собственост и задълженията на собствениците на самостоятелни обекти и ползвателите в сградите в режим на етажна собственост.

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане и управление на общите части в етажната собственост за справедливото им разпределение.

Необходимо е още да се засили ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС чрез увеличаване правата и задълженията на местните власти в контрола по прилагането на закона, което ще помогне за по-доброто управление на сградите в режим на етажна собственост.

Идеята е да се въведе и регулиране на отношенията при управлението на етажната собственост от различен характер – сгради със смесено предназначение (жилища, офиси, търговски площи), комплекси от затворен тип, ваканционни комплекси.

В секция „Жилищна политика“, подсекция  „Етажна собственост“ на сайта на МРРБ са приложени получените вече предложения от Национално сдружение „Недвижими имоти“, Българската фасилити мениджмънт асоциация и Фондация „Асансьорна безопасност“.

Фондация „Асансьорна безопасност“ изискват да се въведе лицензиране на домоуправителите. Това ще става след обучение и полагане на изпит за придобитите знания при управлението на общите части, планове за поддръжката им и формирането на месечните такси за режийните разходи на входа. Също очакват да бъдат въведени санкции, които може да се под формата на глоби или повишаване на данъците за сгради, които не се поддържат технически.

От сдружението за недвижими имоти настояват да се въведе паспортизация на сградите с техническите данни за построяването им, текущото им построяване и извършените в тях ремонти.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments