НОИ: Разходите за пенсиите нарастнаха с над 31%

0
25
Пенсионно осигуряване
Пенсия. Снимка: Pixabay

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Към 28 февруари 2023 г., общият размер на отчетените приходи е 1701,1 млн. лева. Постъпилите приходи са със 174,9 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 3314,0 млн. лева. Разходите са със 714,1 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2980,3 млн. лева. Разходите за пенсии са със 713,9 млн. лв. или с 31,5% повече спрямо същия период на 2022 г. Пенсионерите за месец февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко в сравнение с февруари 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 109,72 лева /17,5%/, както и средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е по-висок със 133,33 лева /19,8%/ за февруари 2023 г. в сравнение с февруари 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари 2023 г. са в размер на 305,8 млн. лв. Отчетените разходи са с 5,2 млн. лева по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери /нето/ по консолидирания бюджет на ДОО към месец февруари е 1676,2 млн. лева.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 12,8 млн. лева. Постъпилите приходи са с 1,2 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 13,6 млн. лева. Извършените разходи са с 2,9 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Отчетените приходи към 28 февруари са в размер на 944,3 хил. лева. Постъпилите приходи са с 37,5 хил. лева повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 36,1 хил. лева. Извършените разходи са със 17,2 хил. лева по-малко в сравнение със същия период на 2022 г.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments