Народното събрание: Обърканата винетка ще може да се коригира

0
109
Винетка
Винетка. Снимка: Съюз на българските автомобилисти

Депутатите са приели на второ четене промени в Закона за пътищата. Ако при издаване на електронна винетка е била допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на държавата, в която е било регистрирано превозното средство, или на категорията, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица.

Необходимо е заявление за промяна на грешно декларираните данни от собственика или ползвателя, както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Отговорността при невярно декларирани данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е на собственика или на ползвателя. При неправилно декларирани данни се зачита, че за пътното превозно средство не е заплатена винетна такса. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и срок на валидност до изтичането на периода на първоначално издадената.

Процедурите по управлението на безопасността на пътната инфраструктура ще се прилагат и за пътища и проекти за пътна инфраструктура, които са завършени с финансовата подкрепа на Европейския съюз, с изключение на пътищата, които не са отворени за общо движение на моторни превозни средства, записа Народното събрание. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е взела участие в разработването на проекти по прилагането на нормативни актове, които ще са свързани с безопасността на пътната инфраструктура.

При взаимна договореност между агенцията и общините финансирането на дейностите по поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа извън урбанизирана територия се осигурява от съответната Община. Условията за осигуряването на средствата и техният размер се определят в споразумителния протокол.

Към кметовете на общини с население над 30 хиляди жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата. При тези под тази бройка е нужно решение на съответния общински съвет и мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Комисиите ще координират изпълнението на мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата. Те осъществяват своята работа съгласно правила, които ще са определени от председатели на Държавната агенция.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments