НАП: До 28 февруари се подават справки за изплатени през 2022 г. доходи на физически лица

0
162
НАП
НАП. Снимка: Архив

До 28 февруари фирмите и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през миналата година доходи на физически лица, в това чило и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по е-път в НАП справки за платените суми, съобщиха от пресцентъра на институцията.

От 1 януари има изменение в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, напомнят от още от Агенцията. Заедно с изплатените през 2022 година заплати и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тези доходи са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др., доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Промените, които са в сила от 1 януари и са свързани с информацията за доходите от извънтрудови правоотношения, ще се прилагат за доходи, изплатени през 2023 г., и няма да се отразяват в справката по чл. 73, ал. 1 за 2022 г., напомнят още от приходната агенция.

За да улесни подаването на справките, Агенцията предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни, чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/: „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Получените в НАП данни от предприятията ще могат да бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Всеки, които иска да получи повече информация, може да се обади на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/9859 6801, съобразно тарифата на съответния оператор.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments