Намаляват се общинските наеми в Бургас наполовина заради пандемията

0
147
Община Бургас
Община Бургас

Общинският съвет в Бургас реши наемите да бъдат намалени наполовина заради пандемията. Докладната записка беше входирана от ГЕРБ и предизвика редица дебати. В нея е предвидено намаляване с 50% на заплащането на таксата за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение. Намалява се и цената на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти. С 50% по-малки наеми ще заплащат и търговци и сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза. Наполовина се намаляват наемите и на обекти общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

При разглеждането на докладната записка Христо Панайотов от БСП отправи предложение наемите да бъдат намалени със 75%. Това искане беше отхвърлено от мнозинството в местния парламент.

От своя страна Йордан Георгиев от БСП отправи критики, че докладната записка не е окемплектована, защото в нея няма заложени никакви параметри. Не е ясно как това намаление на наемите ще се отрази на общинския бюджет. Наложи се думата да бъде дадена на администрацията.

„Годишно събираме около 4,5 милиона от наеми. Това представлява 375 000 лева на месец. 187 500 на месец е половината. Това намаление е предвидено в бюджета. Всяко следващо увеличение нямаме източник, с който да бъде покрит. Предлагаме да остане предложението на ГЕРБ. Освен това никой не може да каже кога ще бъде отменена извънредната епидемична обстановка“, заяви зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев.

„По темпа на приходите до този месец можем да кажем, че свиването на приходите ще бъде около 400 000 лева. В момента не може да се каже кои разходи ще бъдат свити, защото това се прави на полугодието. Със сигурност можем да гарантираме, че не пипаме разходите за социални дейности, здравеопазване и образование“, каза от своя страна кметът Димитър Николов.

Константин Бачийски от СЕК пък обърна внимание на още един недостатък на докладната записка. В нея беше записано, че наемите ще бъдат намалени за два месеца, но след отмяната на извънредната епидемична обстановка в страната. На практика това означава, че в момента помощ за бизнеса няма да има. Затова Бачийски предложи мерките да влязат в сила веднага след обнародването им и да действат два месеца след края на извънредната епидемична обстановка.

„Важното тук е, че дружествата трябва да се подпомагат по време на извънредната епидемична обстановка. Ние не знаем фирмите дали ще оцелеят да чакат изтичане на извънредната епидемична обстановка, защото тя се увеличава постоянно“, каза той.

„Това е стил и метод на работа на групата на ГЕРБ. Когато вие внасяте докладни записки с мнозинството ви в комисиите и с помощта на администрацията, вие не ги пращате за становище. Но оттук нататък трябва да се съобразявате, защото хвърлени цифри на самото заседание е много трудно да бъдат възприети“, разкритикува от своя страна Йордан Георгиев.

В крайна сметка предложението на Бачийски мерките да влязат в сила веднага беше одобрено. Цялата докладна записка също беше приета.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments