Над 2800 човека са потърсили помощ на горещата линия за домашно насилие през 2023 година

0
29
Момиче
Момиче. Снимка: Freepik.com

Фондация „Асоциация Анимус“ ще продължи да поддържа Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие още една година. Днес главният секретар на Министерския съвет подписа нов договор с неправителствената организация, която вече повече от десет години помага на хора в риск или жертви на агресия в дома на телефони 0800 1 8676 и 02 981 7686.

Това е единствената телефонна линия в България, финансирана с бюджетни средства, която предоставя социално, правно и психологическо консултиране, насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие или в риск, както и на техни близки.

Статистиката показва, че над 2800 човека са потърсили помощ по телефона през миналата година, като 81% от тях са жени – жертви на агресия в дома.

Съгласно подписания днес договор „Асоциация Анимус“ ще получи от държавата 64 800 лв. за следващите 12 месеца. Тази сума ще осигури денонощното функциониране на телефонната линия през цялата година, предоставяйки специализирано юридическо и психологическо дежурство при спазване на поверителност и анонимност за потърсилите помощ. Ще бъде актуализирана и базата данни на „Карта на услугите за пострадали от домашно насилие“, а хората ще бъдат насочвани към социални услуги по Закона за социалните услуги и специализирани услуги по Закона за защита от домашното насилие в цялата страна.

Едновременно с удължаването на работата на настоящата Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие, Секретариатът на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към МС работи за осигуряване на национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск, с единен хармонизиран европейски номер. Това е предвидено в чл. 6б, т. 17 от Закона за защита от домашното насилие.

Важно за всеки пенсионер: Как дефицитът в системата засяга всички пенсии?

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments