На първо четене: Приети са промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

0
70
Народно събрание
Народно събрание. Снимка: Архив

Народните представители одобриха на първо четене Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за енергията от възобновяемите източници. Негов вносител е Владимир Табутов и група депутати.

Предложенията предвиждат създаване на възможност за въвеждане на уведомителен режим за случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Целта е да се ускори процесът на изграждане на такива обекти, които биха облекчили стопанските потребители в процеса по диверсификацията на енергийното си снабдяване. Предложенията водят и до спестяването на административни процедури за инвестиционни намерения за ВЕИ централи за собствени нужди.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ /ПП/ Васил Стефанов обоснова мотивите на вносителите, като отбеляза, че законопроектът цели намаляване на административната тежест при изграждането на малки станции за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление до определена мощност. Той поясни, че това са общите насоки на Директива 2018-2001 за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.

„Цялата политика на Европейския съюз е насочена към стимулиране на използването на зелената енергия и поетапното закриване на електрически централи, използващи изкопаеми горива за производство на електричество. Важно е да се отбележи, че това ще става поетапно, като Планът за възстановяване и устойчивост не съдържа ангажименти за закриване на вътрешни мощности. Това предпазва работните места на всички трудещи се там, както и цялата енергийна система“, допълни Стефанов.

По думите му законопроектът цели да насърчи потребителите на електроенергия да инвестират в зелена енергия за собствено потребление и да се облекчат процедурите за изграждане на малки станции върху покривни и фасадни конструкции на сгради. Това би довело до по-голяма енергийна независимост и облекчаване на цените на електроенергията за ползвателите, каза депутатът в заключение.

Един от вносителите Владимир Табутов подчерта, че процесът не е реално облекчен, защото се изисква становище за присъединяване. Когато дадено производствено предприятие иска да изгради такава централа за собствено ползване, става заложник на електроразпределителните дружества и на бюрокрацията, каза още той. Табутов отбеляза, че целта е да се разтвори ножицата и всеки един инвеститор да прецени каква мощност от фотоволтаична централа да инсталира, да я комбинира в бъдеще със съоръжения за съхранение и да се постигне максимална енергийна независимост на това предприятие.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта, които бяха подкрепени от всички парламентарни сили със 135 гласа „за“, 11 „въздържал се“ и нито един против. Целта е да се стимулира включването в пазара на труда на неактивните лица на възраст от 16 до 65 години. Предвижда се към Агенцията по заетостта да бъде създаден електронен регистър, който да поддържа данните за тези граждани. Друга важна промяна е свързана с подобряване на обмена на информация между институциите, свързани с тези процеси.

По време на дебатите депутатът от ПП Александра Корчева заяви, че България е изправена пред структурни предизвикателства, свързани с трудовата заетост, които изискват дългосрочни стратегически действия и политики по подобряването на ефективността на политиките на пазара на труда. Тя цитира доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикуван на 15 март, в който се отбелязва, че безработните или икономически неактивни пълнолетни лица в трудоспособна възраст в България надхвърля 900 хил. души.

„Вярваме, че този процес е от голямо значение за българската икономика и българските граждани. Нужни са системни и дългосрочни усилия по преодоляване на предизвикателствата в областта на интеграцията на неактивните хора на пазара на труда“, подчерта Корчева и допълни, че ПГ на ПП подкрепя трите основни идеи на законопроекта – по-голяма информационна свързаност между институциите, създаване на проактивни политики и действия на Агенцията по заетостта за насърчаване на неактивните лица да се включат на пазара на труда и образователния елемент.

Юлия Иванова от ПГ на ПП отбеляза, че дискутираната тема е изключително важна за българското общество. Има група хора с добро образование и опит, но поради различни причини са претърпели определени трансформации в живота си. Част от тях се насочват към собствен бизнес и към предприемачеството, и това е огромна възможност за нашата икономика да се развива, допълни тя. Според нея съществена роля в този процес имат както ангажираните институции, работодателите, така и неправителственият сектор.

Депутатът Искрен Арабаджиев подчерта, че законопроектът е разработен с активното участие на експерти от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Създаването на този регистър ще даде добър инструмент на Агенцията по заетостта да събере повече информация за хората, които не са активни. Съответно да се разработят механизми, с които да активираме тези хора и да ги върнем на пазара на труда, или да ги включим в образователната система, добави още той.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments