МВР: Отчита се трайна тенденция за намаляване на миграционния натиск по границите ни

0
31
Заседание
Заседание. Снимка: МВР

Главен комисар Антон Златанов от Главна дирекция „Гранична полиция“ е взел участие в Брюксел на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи/ LIBE/ на Европейския парламент /EП/. Пред евродепутатите той е представил основните приоритети на България, включително осигуряването на условия за прием на легално пристигащите мигранти, засилване на връщането на чужденци без правно основание, укрепване на мерките за предотвратяване на незаконната миграция и задълбочаване на партньорствата с ключови трети страни.

„Спазването на основните права е ключов аспект на националните политики в областта на граничния контрол, управлението на миграцията и убежището. Процедурите ни за приемане на мигранти и бежанци съответстват на европейското и международното право“, заявил комисар Златанов.

Също така е отчел ролята на превенцията, на тематичните обучения и на съвместните действия на българската гранична полиция и служителите от Постоянния корпус на Фронтекс в провежданата от България политика на нулева толерантност към нарушения на основните права.

„Всички сигнали за сериозни инциденти, включително и за нарушения на основните права, се разглеждат от специално назначена комисия“, подчертал той.

Пред евродепутатите е припомнил дългогодишна практика на страната ни в осъществяването на независим мониторинг. В този смисъл е информирал, че само през 2023 г. в рамките на Националния мониторингов механизъм са осъществени над 400 посещения без предварително уведомление.

Във фокуса на изказването на главният комисар Златанов е и наблюдаваната от септември 2023 г. трайна тенденция за намаляване на миграционния натиск по границите на България, пряк резултат от въведената реорганизацията на работа на Гранична полиция и от засиления диалог с Турция както на политическо, така и на професионално ниво.

Като съществена предпоставка за сравнително спокойната в момента миграционна ситуация е и успешното изпълнение през 2023 г. на Пилотния проект с Европейската комисия, който даде възможност за значително укрепване на капацитета за контрол на границите, ускорени процедури за разглеждане на молбите за убежище и ефективни връщания.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments