МОН: Нужни са повече пари за научни изследвания

0
13
Лаборатория
Лаборатория. Снимка: Pixabay

Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ няма достатъчно пари, за да обезпечи и развива научните изследвания у нас. Това е сред причините за липсата на интерес от млади учени и докторанти за участие в конкурсите на фонда. Това установи в годишния си доклад за дейността на ФНИ за 2020 г. комисия към Министерството на образованието и науката /МОН/.

Финансирането на научни изследвания у нас се осъществява от ФНИ като второстепенен разпоредител към МОН на конкурсен принцип в няколко научни направления. През 2020 г. общата сума за финансиране на проекти, провеждане на конкурсни процедури и оценка на резултатите от проектите е 26.4 млн. лева. Според комисията тези пари са недостатъчни за финансиране на проекти по регулярните конкурси.

Друг установен проблем е, че през годината кабинетът е отпускал допълнителни средства за нови конкурси на части, вместо те да са заложени в годишния бюджет на ФНИ. Това е довело до забавяне при процедурите и до провеждане на конкурсите в съкратени срокове.

Недофинансирани са били и част от проектните предложения. Малките суми, отпускани за отделните проекти, не са позволили закупуване на нужната апаратура и осигуряване на достатъчно средства за възнаграждения на членовете на научния екип.

С около 3 млн. лева по-малко е финансирането на конкурсите за научни изследвания през 2020 г. спрямо предходната година. За 2019 г. сумата е близо 30 млн. лева. По-слабото финансиране е една от причините да не се увеличава броят на младите учени в страната. Липсата на стимули като малките стипендии за докторанти и намаляването на интереса към научната работа в определени области са причините за тази негативна констатация, се казва в доклада.

Бюджетът на ФНИ се разпределя в няколко конкурсни процедури. Малко над 12 млн. лв. са за фундаментални научни изследвания, като над половината от сумата е за вече започнали проекти от 2017 и 2018 г. С нея са финансирани над 70 проекта.

За 2020 г. са отпуснати допълнително 3,1 млн. лв. за фундаментални научни изследвания, свързани с пандемията от COVID-19. За научни изследвания на млади учени са разпределени 825 хил. лева.

По Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ бюджетът за 2020 г. е 930 000 лв. или с 30 000 лева по-малко от предходната година. Комисията констатира положителен ефект от провеждания от 2019 г. конкурс по тази програма. Такава е оценката и за Национална научна програма „Вихрен“, насочена към подкрепа на учени с високи постижения и такива със собствен независим изследователски колектив или изследователска програма.

За втора поредна година комисията установява подобрена организация на работа във ФНИ. Сред позитивите е въвеждането на електронна система за подаване на проектни предложения. Всички конкурси за финансиране на научни изследвания и за двустранно сътрудничество са проведени чрез нея. Препоръката е тази система да бъде надградена. Целта е да се осигури по-ефективно функциониране на ФНИ, прозрачност, архивиране в специално създадения регистър и разпространение на научните резултати по финансираните от фонда проекти.

Според комисията е наложително да се формулира ясно нова политика на ФНИ по управление на интелектуалната собственост, създадена с публично финансиране на научните организации и университетите. Препоръчва се още да се потърсят възможности за въвеждане на ключови показатели и съответни критерии за измерване на социално-икономическия ефект от реализирането на изследователската дейност в рамките на финансирани от ФНИ проекти.

Общата оценка на комисията за дейността на фонд „Научни изследвания“ през 2020 г. е положителна.

Пълния текст на доклада можете да видите ТУК.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments