Министерството на културата стартира попълване на „Живи човешки съкровища-България“

0
15
Министерство на културата
Министерство на културата. Снимка: Facebook, Архив

Културното министерство започна процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища-България“ за 2022 г., преминаваща през 2 етапа – областен и национален.

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за страната ни и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Областният етап ще протече между юли и септември. Той се организира от областните администрации. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. До 30 септември в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисиии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на ресорното министерство и на уебстраниците на съответните областни администрации.

През октомври Национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments