Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата“

0
218
Министерство на културата
Министерство на културата. Снимка: Facebook, Архив

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2023 г. – за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: „Българска и преводна художествена литература“, „Българска и преводна хуманитаристика“, „Литература за деца и юноши“ и „Културно наследство и съвременна култура“.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансово подпомагане имат издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Прогнозната сума за финансиране на проектите по конкурсната сесия за 2023 г. е 200 000 (двеста хиляди) лева, като след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г. ще бъде актуализирана.

Размерът на финансовата подкрепа за един проект е до 5000 лева. Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.

Необходимите документи за участие в конкурса са формуляри за кандидатстване по образец и могат да се намерят на сайта на Министерството на културата: https://bit.ly/3zpoPMO.

За допълнителна информация: Отдел „Регионални дейности”, тел.: 02/ 94 00 930.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments