Министър Личев съгласува улов на риба за научноизследователски цели

0
512
Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите. Снимка: Архив

Екоминистърът Асен Личев съгласува 4 разрешителни проекта за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели, които се издават от МЗХГ на четирима изследователи от Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания към БАН. Те са необходими за изследване на биология на размножаването на рибите, размножителни миграции в реки, плодовитост и са за конкретни научни проекти.

Съгласуваният от страна на МОСВ улов с научноизследователски цели по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗРА касае единствено видовете, включени в Приложение № 4 към ЗБР както следва:

  1. Карагьоз – Alosa pontica
  2. Малка дунавска скумрия – Alosa caspia nordmani
  3. Резовски карагьоз – Alosa caspia bulgarica
  4. Распер – Aspius aspius
  5. Черна (балканска) мряна – Barbus meridionalis petenyi
  6. Резовска (приморска) мряна – Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)
  7. Маришка мряна – Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)
  8. Ивичест бибан – Gymnocephalus schraetser
  9. Голяма/обикновена вретенарка – Zingel zingel

За всеки един от посочените видове се дава право на улов до 10 екземпляра от вид за всяко разрешително. Не се позволява риболов на територията на национални паркове, резервати и поддържани резервати по смисъла на Закона за защитените територии. За описаните 9 вида няма въведени допълнителни режими на опазване и регулирано ползване по реда на Закона за биологично разнообразие.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments