МФ изплати външен дълг в размер на 1, 275 милиарда евро

0
27
Министерство на финансите. Снимка: архив
Министерство на финансите. Снимка: Архив

Министерството на финансите погаси седемгодишна емисия еврооблигации с падеж 26.03.2022 г., съобщиха от ведомството. Външният дълг е бил изтеглен през 2015 година и е в размер на 1,275 милиарда евро

В сумата са включени номиналната стойност на облигацията в размер 1,250 млрд. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 25,0 млн. евро. По другите два транша – 12 годишна и 20 годишна емисии облигации – са изплатени редовни лихви общо в размер на 54,375 млн. евро.

На 21 март Министерството на финансите изплати и лихвени купони по двойния транш седем и дванадесет годишни облигации, емитирани през март 2016 г. на международните капиталови пазари по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари, общо в размер на 46,950 млн. евро.

Общата сума на извършените плащания през март 2022 г. по емитираните през 2015 г. и 2016 г. еврооблигации възлиза на 1 376,325 млн. евро, в това число 1 250,0 млн. евро погашения и 126,325 млн. евро лихви.

В резултат на извършените дългови операции през месеца, държавният дълг на България се редуцира със 748,0 млн. евро – от 15,962 млрд. евро в края на 2021 г. на 15,214 млрд. евро в края на март 2022 година. Това представлява спад в съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния вътрешен продукт с близо 2,7 процентни пункта съответно от 23,5% на 20,8%.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments