Лечение чрез спорт: Преодоляване на пандемията от детска агресия

0
322
Спорт
Илюстративна снимка

Спортът предоставя уникален път към самопознанието, самоувереността и самолечението, изграждайки основи за здравословен начин на живот и позитивно социално взаимодействие. Графикът на децата ни трябва да е такъв, че животът им да отговаря на техните ценности.

За да раздаваш добро, трябва първо да изпитваш чувството, че притежаваш добро, което носиш в сърцето си. За да помогнем на децата си да се развиват, е необходимо търпение, така че те да могат да придобият чувството за притежание на доброто, но едновременно с това да бъдем достатъчно мъдри и да ги научим, че да се дава добро, е не по-малко ценно. Ние самите трябва да дадем пример за това. Истинската щедрост идва от дълбоко усещане за благодарност и пълнота, което може да се постигне само когато човек се чувства пълноценен и обичан. Способността да даваш е отражение на твоето вътрешно богатство.

В един свят, където агресията все повече заема централно място в ежедневието на младежите идва въпросът: „Можем ли да преобразим агресията в нещо позитивно?”

Когато социалните мотиви за сравнение на децата не са в съзвучие с техните най-съкровени ценности се създава вътрешно напрежение.

Агресията като поведение е провокирана от липса на здрава ценностна система, която да възпитава подрастващите в дух на уважение и взаимопомощ. В този смисъл жертви на агресията са и самите агресори. В дългосрочен план ще постигнем много по-добър резултат, ако погледнем на тези младежи като на деца, които имат нужда от помощ, които имат нужда от отдушник на бушуващата в тях енергия, които имат нужда от любов.

Наказанието няма да излекува причината за подобно поведение, то евентуално би могло да предотврати повторно такова от страх да не бъде повторено наказанието. Но страхът от наказание няма да доведе до заличаване на причините за агресия. Такова дете просто ще потърси други начини за освобождаване от напрежението, което го притиска вътрешно.

Агресията в своята същност е интензивна енергия, която, насочена правилно, може да води до градивни, а не разрушителни резултати. Спортът в това отношение предлага уникална възможност за пренасочване на агресивната енергия към конструктивни и положителни дейности. Той изгражда не само физическа сила, но и характер, учи на дисциплина, респект, отборна работа и самоуважение. Чрез спорт можем да се борим за по-добро бъдеще за нашите деца, в което успехът и самоусъвършенстването заместват агресията и безразличието.

Много младежи ще се отвърнат от вашите деца, когато те подменят безразборното сърфиране в социалните мрежи със спортни занимания, купоните с четенето, популярността с важността от това което правят, защото те са променили ценностите си, а младежите около тях са били обединени от старите ценности.

Държавата може да играе ключова роля и в адаптирането на учебните програми в училищата, като включи повече физическа активност и уроци, фокусирани върху психологическото и емоционалното благополучие на учениците. Така децата и младежите не само ще имат възможността да развият своите физически умения, но и ще научат как да канализират своята енергия по позитивен и продуктивен начин.

Създаването на силна, подкрепяща спортна среда е ключът към изграждането на устойчиво бъдеще, в което агресията е заменена с осъзнатост, взаимопомощ, уважение и самоусъвършенстване.

Надежда има там където са на лице чувство за контрол, вяра в някакви ценности и наличие на общност. Изгубим ли едно, губим и останалите две. Изгубим ли и трите, губим надежда.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments