КПКОНПИ отново счете, че има корупционен риск в измененията в Закона за движение по пътищата

0
125
КПКОНПИ
КПКОНПИ. Снимка: Искра.бг

КПКОНПИ повторно не съгласува предложените от Министерски съвет изменения в Закона за движение по пътищата, съобщиха от ведомството.

Предходният проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата не е бил съгласуван по отношение на пет предложени изменения. Тогава Комисията е отправила съответни предложения, поради наличието на корупционен риск.

От справката за отразяване на становищата, получени при сегашното повторно съгласуване на законопроекта е видно, че две от предложенията на КПКОНПИ са възприети от вносителя и са извършени съответни редакции на текстовете, а три от направените при първоначалното съгласуване предложения не са приети, като са посочени мотиви за това.

Предложенията предвиждаха длъжностните лица от службите за контрол (МВР) да издават фишове за установяване на административни нарушения и едновременно с тях да налагат съответните административни наказания – глоба или имуществена санкция. В определени от закона случаи ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, както и ще се отнемат контролни точки. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

С решение от 21.08.2020 г. КПКОНПИ повторно не съгласува предложения от правителството законопроект в тази му част. Мотивите за решението им в детайли могат да бъдат прочетени тук.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments