Констатираха незаконни отклонения от Владайския канал, извеждащи над 60% от водата

0
95
Владайска река
Снимка: МОСВ

В посока язовир „Студена“ по Владайския канал е трябвало да се насочват около 160 л./сек. вода, която да идва от трите водохващания. Притокът в действителност обаче се установява, че бил около 61 л./сек.. В тази връзка днес министърът на околната среда и водите Емил Димитров е направил проверка на Владайския канал, съобщиха от министерството.

Проверката е била по повод на депозирано от Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно  съоръжение, изградено на реката.

Проверката беше извършена съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л./сек е осигурен съгласно разрешителното. Комисията установи, че в посока язовир „Студена“ по Владайски канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания.  В същото време справката за състоянието на яз. „Студена“ на 09.09.2020 г. показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайски канал до яз. „Студена“.

Владайска река
Снимка: МОСВ

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, с констативен протокол са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

За установените отклонения в размер на средно от 100 л./сек. от притока за яз. „Студена“ ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност. 

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments