Какво показват данните на ключовите показатели за България в края на годината?

0
93
Икономика
Икономика. Снимка: Pixabay

Според последните данни на Националния статистически институт показателят доверие в промишлеността нараства с 1,1 процентни пункта през месец декември спряно ноември 2020 година. През октомври 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3.9% спрямо съответния месец на 2019 г. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 12.7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5.4%, и в преработващата промишленост – с 2.9%.

От Националния статистически институт разпространиха данни и за Брутния вътрешен продукт. Те показват, че през третото тримесечие той възлиза на 31 676 милиона лева. На човек от населението се падат по 4572 лева. В долари това означава 18 920 милиона долара и съответно 2731 на човек.

Данните обаче показват спад от 5,2% на Брутния вътрешен продукт в съответствие със същото тримесечие на 2019 година. Спряно второто тримесечие се отчита ръст от 4,3 на сто.

През октомври 2020 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. През октомври 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 5.3% в сравнение със същия месец на предходната година. За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2020 г. са изразходвани 68.3% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2019 г. е 2.5%.

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 173.2 хиляди, от които 1 703 хиляди мъже и 1 470.2 хиляди жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3.8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.5%, като при мъжете този дял е 59.9%, а при жените – 47.6%.

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 160.4 хиляди, от които 95.4 хиляди (59.5%) са мъже и 65.0 хиляди(40.5%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.8%, съответно 5.3% за мъжете и 4.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.5% спрямо третото тримесечие на 2019 година. Увеличението в услугите е с 4.3%, в строителството – с 3.2%, докато в индустрията има намаление с 0.6%.

От НСИ изнесоха и данни за цените, като те показват, че през ноември индексът нараства с 0,3% в сравнение със същия месец на 2019 година. Най-голямо увеличение има в образованието – 4,8 на сто.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments