Какви са спортните навици на българите?

0
15
Фитнес
Снимка: Pixabay

Почти консенсусно /88%/ българите споделят мнението, че е важно да се спортува. Само 5% са на обратното мнение. Данните от тези твърдения ясно показват, че в българското общество съществува концепцията за положителните страни на спорта, което е добра основа за мотивирането на повече хора да спортуват.

Над половината от българите оценяват здравословното си състояние като отлично /19%/ или много добро /35%/, докато 11% като лошо. Съвсем закономерно, здравословното състояние е пряка функция на възрастта – над две трети от тези над 60 години оценяват здравния си статус като лош или много лош.

40% от българите се хранят здравословно, а над половината /51%/ заявяват, че не се хранят здравословно. И на този въпрос отново откриваме зависимост с възрастта – по-младите /между 15 и 29 години/ се хранят по-здравословно от по-възрастните.

По-малко от една четвърт /23%/ от всички интервюирани спортуват, а останалите /76%/ не спортуват. Профилът на хората, които спортуват са най-вече на възраст 15-29 г, в по-голям дял мъже за сметка на жените, хора с по-високи доходи и такива, които живеят в столицата, за сметка на останалите населени места.

39% са посещавали школи/курсове по танци, бойни изкуства, спорт, музика и подобни, но вече не го правят. Почти половината /48%/ никога не са посещавали. 12% посещават в момента.

Сред тези, които не спортуват, основен аргумент е, че нямат свободно време. В пъти по-ниски дялове регистрираме в отговори като „нямам мотивация/интерес“ или „нямам физическа възможност“, които са на второ и трето място като дял посочили.

Спортуващите от своя страна най-често практикуват в зала /39%/ и в по-малки дялове на външни игрища и съоръжения /19%/, или навън без съоръжения /18%/. 38% от всички спортуващи спортуват без да харчат пари за това.

Основен мотив на спортуващите да практикуват някакъв спорт е здравето /80%/. След това се нареждат опциите „за забавление“ /46%/, за подобряване на спортната форма /39%/, за почивка /39%/ и за подобряване на външния вид /35%/.

По отношение на тези, които плащат, за да спортуват, бюджетът, който отделят в най-големи дялове е между 31 и 50 лева месечно. Ниски дялове се отчитат при суми над 60 лева.

Само 11% от всички интервюирани са на мнение, че държавата инвестира достатъчно средства в спорт. 62% са на обратното мнение. 83% споделят, че държавата трябва да инвестира повече в спорта, а 87% да се инвестира повече в поддръжка на спортна инфраструктура. Близо три четвърти от всички българи над 15 години смятат, че физическата активност на българите трябва да бъде приоритет на държавата.

Данни от проучване са на „Тренд“ по поръчка на Национална спортна база. То е посветено на двигателната активност и спортните навици на българите. Изследването е реализирано в периода между 20-28 ноември 2022 г. сред 1310 души на възраст 15+.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments