Как СФСМВР ще се бори за ръст на заплатите в МВР?

0
9780
Полиция
Полиция. Снимка: Искра.бг, архив

В проекта за Бюджет за 2024 година не са предвидени увеличения на заплатите на полицейските служители. Членът на управителния съвет на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/ Генади Тенев коментира за Искра.бг, че ще се настоява за такова. По думите му от години се мъчат да направят нещо в тази посока, а именно:

„През годините имаше един куриоз – разликата между минималната работна заплата /МРЗ/ като сума спрямо тази с най-ниските възнаграждения в МВР на най-масовия състав на терен, беше между 200-300 лева. Горе-долу пак натам отиваме, ако не бяха тези увеличения, които се случиха тази и миналата година, с които се догони инфлацията. В проекта на Бюджета за 2024 г. е предвидено увеличение само на най-ниската заплата за служителите в МВР, работещи по трудово правоотношение и то защото тя е обвързана с МРЗ за страната, а тя е с нов размер от 1 януари 2024 г. Според чл. 180, ал. 3 от Закона за МВР /ЗМВР/ най-ниската заплата не може да е по-малка от МРЗ за страната. С тази база и размер също се спекулира, защото се залага точно колкото е размерът на МРЗ при положение, че законът допуска възможност и по-висок. Най-ниската трябва да бъде не по-малка от МРЗ за страната. От години това „не по-малка“ го забравят и четат само „колкото МРЗ за страната“ и с години има служители с МРЗ. Този проблем засяга служителите с най-ниски доходи в МВР, като отново ги обрича на доходи и живот на социалния минимум. За останалите служители в МВР не е предвидено увеличение на основните заплати.“

Генади Тенев
Генади Тенев. Снимка: Искра.бг

На запитването какъв процент увеличение ще искат, Тенев отговори: „Всичко е въпрос на смятане и проценти. Имаме стратегия и от години се опитваме да променим сегашните бази, по които се определят най-ниските заплати на държавните служителите в МВР със статут по ЗМВР и служителите по трудово правоотношение. Целта ни е да ги обвържем тези заплати за средната работна заплата в страната за второто тримесечие на годината, тоест – взема се за база средната работна заплата за периода „април, май, юни“. Спрели сме на този период, защото той дава възможност за прогнозиране при изготвянето на проекта за бюджет за следваща година. Проектът за бюджетът се разработва през лятото и есента следва да се гласува. Тоест да има възможност за прогнозируемост при изготвянето му. В момента в чл. 177, ал. 2 от ЗМВР съществува база, по която се определят най-ниските заплати за държавните служители, заемащи най-ниската изпълнителска длъжност и най-ниската младша изпълнителска длъжност. Тази база се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет и е 390 лева, като не е променяна от може би 13 години. Това е базата, на която с коефициенти спрямо нея, се определят най-ниските основни заплати за длъжности със средно и висше образование в МВР. Оттам заплатите по неясен алгоритъм за всяка една по-висока длъжност се увеличават.“

„За служителите по трудово правоотношение, както посочих най-ниската основна заплата е не по-малко от МРЗ за страната. Размерът на основните заплати за различните длъжности на държавните служители със статут по ЗМВР и служителите работещи по трудово правоотношение се определят с наредба на вътрешния министър. За последните в тази наредба се определя най-ниска и най-висока основна заплата за съответна длъжност, конкретната основна заплата за всеки от тези служители се определя от работодателя в тези рамки. Искаме да променим тези бази. Базата, която се утвърждава със Закона за държавния бюджет, не е променяна от години и отдавна не е икономически актуална и е твърде смущаваща като размер. Обвързването на основните заплати със социално измерим показател, има своята логика“, допълни той.

Полицейски служители, СПС, "Жандармерия"
Полицейски служители, СПС, „Жандармерия“. Снимка: СДВР, Архив

Според синдикалиста това, което от СФСМВР предлагат има икономическа логика, защото по този начин и служителите ще бъдат стимулирани да си вършат още по-добре работата, да има по-добра сигурност в тази държава и по-добри условия за развиване на бизнес, икономика, а и оттам приходите в страната и ръст на БВП. Когато последният се увеличава, ще се вдигат средните работни заплати, а с това ще се повишават и заплатите на служителите на МВР. Така заплатите на тези служители, логически и реално ще следват доходите в страната, в условията на съпричастност и няма да се стига до социално напрежение и протестни действия за подобно индексиране и непредвидени разходи за бюджета.

Освен социалната сигурност, ще се постигне и финансова, чрез прогнозиране в бюджета на необходимите разходи. Още след изтичане на предложения период /от който да се използват данни за базата/, ще е възможно да се прогнозира необходимия бюджет за тези разходи през следващата година, което несъмнено ще е от полза при изготвяне на държавния бюджет и в частност на МВР.

„Това е икономическият показател, с който трябва да са обвързани основните заплати в МВР. На първо гласуване в НС мина Закон за изменение и допълнение на ЗМВР съдържащо текстове с такива предложения. В него имаме и други наши предложения, които считаме за важни, но това със заплатите е едно от основните. Заради ваканцията във връзка с местните избори този ЗИДЗМВР все още не е гласуван на второ четене. Предвиден е като т. 2 от дневния ред за насрочено за 30 ноември заседание на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред. Надяваме се до края на годината той да е факт“, коментира още той.

Полицейски автомобил
Полицейски автомобил. Снимка: МВР, Архив

От СФСМВР имат и други предложения за промени, залегнали в ЗМВР. Сред тях е да се върне двуинстанционното обжалване на дисциплинарни наказания на служителите на МВР.

„От години в ЗМВР и ЗДСл отпадна възможността за двуинстанционно обжалване на наложени дисциплинарни наказания различни от „уволнение“. Куриозът е, че тази възможност отпадна за държавните служители на МВР и за държавните служители със статут по ЗДСл, но остана за служителите и работещите със статут по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Какво се случва – едни служители и едни работници са третирани по един начин, а други – по друг. До какво води това – до една уродлива съдебна практика. Когато няма втора инстанция, която да контролира допуснати пропуски и грешки на първата – то такива не могат да бъдат поправяни и съответно да бъде получено адекватно за правова държава правосъдие. По тази тема преди години сигнализирахме президента и омбудсмана с идеята да се сезира Конституционният съд, но ни беше отговорено, че не е дискриминационно и Конституцията била спазена. Сега се надяваме, че с този ЗИДЗМВР, тази несправедливост ще бъде премахната“, обясни той.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments