Как държавата ще компенсира работниците заради новите COVID мерки?

0
161
пари, pixabay
пари

Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Това постановление беше прието от правителството днес, съобщават от правителствения пресцентър. Оттам уточняват, че парите, нужни за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като определеният бюджет е в размер на 50 млн. лв. Конкретните икономически сектори ще се определят със заповед на социалния министър.

Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. Те трябва да информират работещите за вариантите да получават средства по правителственото постановление. Желаещите да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите.

Работодателят или упълномощен негов представител ще подава в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота документи за изплащане на компенсациите. Те ще се разглеждат в срок от 10 работни дни след получаването им. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си информация за работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени или неодобрени за изплащане на средства до 2 работни след вземането на решение за това.

Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление. За изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта и доходите ще могат да кандидатстват работници и служители, които са в неплатен отпуск и са наети от работодатели, местни физически или юридически лица, както и от чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България.

Експерти обаче коментираха, че има много неясноти, мерките са непълни, недостатъчни и ненавременни. Те обхващат само определена част граждани – тези, които са в неплатен отпуск, а не всички – въпреки че обявените мерки ще дадат отражение върху всички бизнеси. Не се коментира и как ще бъдат компенсирани работодателите.

Абониране
Известие от
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments